Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO Vatten år 2, läsåret 17/18

Skapad 2017-09-21 23:18 i Västra Ramlösa skola Helsingborg
Grundskola 2 NO (år 1-3) Svenska

Är du redo för ett blött äventyr? Nu är det dags att utforska vattnet och dess tre former. Vi kommer också åka på utflykt och håva i havet för att ta reda på mer vad som bor i vattnet. Dessutom kommer vi lära mer om vattnets egenskaper i massor av spännande experiment.

Innehåll

Syfte med arbetet är:

 • att eleverna ska få utveckla kunskaper om naturvetenskapliga sammanhang  
 • att eleverna ska få utveckla förtrogenhet med naturvetenskapens begrepp, modeller och teorier                         

Målet med undervisningen:

Du kommer att utveckla ...
 • begreppsförmågan
 • förmågan att beskriva och förklara
 • förmågan att kommunicera

Vad ?

Du kommer att arbeta med ...

- vattnets kretslopp

- vattnets olika former (fast, flytande och gas)

- övergångar mellan formerna (avdunstning, kondensering, smältning och stelning)

- lösningar och blandningar

- hur olika material kan sorteras om de flyter eller sjunker

- enkla experiment och undersökningar

- att dokumentera undersökningar

 

Hur?

Genom att...

- samtala, diskutera om det vi lär oss

- öva oss på att förklara ord och begrepp

- läsa texter och se på film

- vattenexkursion

- göra undersökningar och experiment

- dokumentera

 

Bedömning

Vi kommer att bedöma din förmåga att beskriva och förklara olika samband och använda begreppord inom arbetsområdet.

 • Du ska kunna vattnets tre former och kunna förklara övergången från en form till en annan.

 • Du ska veta vad skillnaden på en blandning och en lösning, samt kunna ge förslag på hur man kan separera dem.

 • Du ska förstå och kunna använda begreppen; fast, flytande, gas, smälta, stelna, avdunsta, separera, lösning, kondensera, filtrera, temperatur, kokpunkt, fryspunkt, plusgrader, minusgrader, kretslopp

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.
  NO  1-3
 • Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
  NO  1-3
 • Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven kan sortera några föremål utifrån olika egenskaper samt separerar lösningar och blandningar med enkla metoder.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3

Matriser

NO Sv
Vatten

Nivå 1
Nivå 2
Ny nivå
Begreppsförmåga
Du använder och några enkla begreppsord.
Du använder flera begreppsord och förklara dem på ett utvecklat sätt.
Du använder flera begreppsord och förklara dem på ett välutvecklat sätt.
Förmågan att beskriva och förklara
- vattnets kretslopp - vattnets egenskaper - vattnets olika former - vattnets övergångar - skillnad på blandning/lösning
Du beskriver på ett enkelt sätt och använder några begrepp.
Du beskriver och förklarar på ett utvecklat sätt. Du använder många begrepp och ger exempel när du förklarar.
Du beskriver och förklarar på ett välutvecklat sätt. Du använder många begrepp, ger flera exempel och förklarar varför.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: