Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rytm & Sång – Åk 1

Skapad 2017-09-22 07:30 i Bälinge skola Uppsala
Grundskola 1 Musik
Dina musikaliska förmågor väcks åter igen till liv – vi övar sång och rytm. I arbetet att hitta en gemensam puls utvecklar du god känsla för att samarbeta i grupp. Med kunskap om musikens olika begrepp blir samtalet om musik tydligare för oss – vi jämför våra tankar, känslor och åsikter. Tillsammans skapar vi lust till mer och mer och mer musik.

Innehåll

Mål för dig som elev:

Vid avslutat terminsarbete ska du kunna...

 • många sånger t ex växelsånger, rörelsesånger och temasånger.
 • improvisera rörelser till musik.
 • gå och röra dig i puls med musiken.
 • känna till begreppen puls, rytm och klang och använda dem i sång och spel.
 • använda olika rytminstrument i en rytmorkester.
 • fundera kring vilka känslor musik uttrycker för dig.
 • veta skillnaden på ett gott samarbete i musiken och ett som behöver förbättras.

Så här arbetar vi:

 • Vi sjunger unisona sånger och växelsånger  –  hittar olika melodier och rytmer   –  lyssnar på skillnaden mellan dur och moll.
 • Vi känner pulsen i musiken  –  går, klappar och betonar på olika vis med hjälp av temasånger, musiklekar.
 • Vi lyssnar på olika rytminstrument, spelar i rytmorkester och fokuserar på att hålla olika rytmer.
 • Vi lyssnar på olika slags musik och berättar om våra tankar och upplevelser.
 • Vi funderar över vad som gör ett bra slutresultat och vad vi kan bidra med för att komma fram till det.

Kunskapskrav – utvärderas fortlöpande under lektionerna:

Din förmåga att...

 • sjunga tillsammans med andra.
 • spela med rytminstrument.
 • tajma pulsen tillsammans med andra.
 • uttrycka dig om musikupplevelser.
 • bidra till utvärdering av gemensamma resultat.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
  Mu
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.
  Mu  1-3
 • Imitation och improvisation med rörelser, rytmer och toner.
  Mu  1-3
 • Rösten som instrument med variation av rytm, klang och dynamik.
  Mu  1-3
 • Slagverk, sträng instrument och tangentinstrument med variation av rytm, klang och dynamik.
  Mu  1-3
 • Musiksymboler, bilder och tecken.
  Mu  1-3
 • Associationer,tankar,känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik.
  Mu  1-3
 • Hur instrumenten låter och ser ut.
  Mu  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i gemensam sång och följer då i någon mån rytm och tonhöjd.
  Mu  E 6
 • Eleven kan även spela delar av en enkel anpassad melodi-, bas- och slagverksstämma samt bidra till ackompanjemang på ett ackordinstrument med några ackord.
  Mu  E 6
 • Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i viss mån med timing.
  Mu  E 6
 • Eleven kan föra enkla resonemang om eget och andras musicerande.
  Mu  E 6
 • Eleven kan även uttrycka sig på ett enkelt sätt om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
  Mu  E 6

Matriser

Mu
Rytm & Sång – Åk 1 ht

Insats krävs
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Gemensam sång
Förmåga att delta i sång med rytm, klang och dynamik.
 • Mu  1-3
 • Mu  1-3
Du deltar inte i sångerna
Du sjunger med och försöker göra ditt bästa för att följa rytm och tonhöjd
Du sjunger med och bidrar till att göra sångernas rytm och tonhöjd tydliga och säkra
Spela rytminstrument
Förmåga att härma rytmer och att variera klang och dynamik.
 • Mu  1-3
 • Mu  1-3
 • Mu  1-3
Du deltar inte i våra puls- och rytmövningar
Du försöker härma och göra ditt bästa i våra puls- och rytmövningar och ändrar klang och dynamik när vi andra gör det
Du kan din rytm och bidrar till att göra våra puls- och rytmövningar tydliga och med varierad klang och dynamik
Pulskänsla
Förmåga att tajma pulsen med gruppen.
 • Mu  1-3
Du deltar inte i vår rytmorkester
Du försöker hålla puls och takt och gör ditt bästa i vår rytmorkester
Du kan hålla puls och takt när du spelar din rytm i rytmorkestern. Du vet innan när klang och dynamik ska förändras
Berätta om musikupplevelser
Förmåga att uttrycka dig om dina egna musikupplevelser och känna igen instrument
 • Mu  1-3
 • Mu  1-3
Du deltar inte när vi pratar om musikupplevelser
Du försöker uttrycka vad du upp-lever i musiken och gör ditt bästa för att förklara det för oss andra
Du uttrycker vad du upplever i musiken och beskriver vad i musiken som ger dig upplevelsen. Du bidrar till att känna igen instrument vi hör
Utvärdera musikarbetet
Förmåga att resonera om ditt eget och andras musicerande.
 • Mu  1-3
Du deltar inte när vi pratar om vårt musikarbete
Du funderar kring vårt musikarbete och försöker göra ditt bästa med att förklara hur det ska bli bättre
Dina beskrivningar om hur vårt musikarbete kan förbättras ger tydligt ett bättre resultat
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: