Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

De fyra räknesätten

Skapad 2017-09-22 08:31 i Palettskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 6 Matematik
I detta kapitel kommer du att utveckla dina kunskaper om addition och subtraktion med tal med olika antal decimaler. Du kommer att räkna multiplikation med tvåsiffriga faktorer och kort division. Du kommer även att göra rimlighetsbedömningar vid beräkningar.

Innehåll

Beskrivning av arbetsområdet 

I detta kapitel kommer du att utveckla dina kunskaper om addition och subtraktion med tal med olika antal decimaler. Du kommer att räkna multiplikation med tvåsiffriga faktorer och kort division. Du kommer även att göra rimlighetsbedömningar vid beräkningar. 

Mål med arbetet

Du ska kunna:

 • tolka enkel muntlig och skriftlig information med matematiskt innehåll 
 • reflektera över och bedöma resultatets rimlighet vid huvudräkning, skriftliga metoder, beräkningar med räknare och avrundning.
 • Visa, använda och uttrycka kunskaper om kapitlets begrepp.
 • Visa, använda och uttrycka kunskaper om restens innebörd vid division, minnessiffra.
 • använda fungerande skriftliga metoder för att utföra beräkningar
 • välja och använda relevanta räknesätt i olika situationer
 • använda miniräknare för att utföra beräkningar.
 • Visa, använda och uttrycka kunskaper om i vilka situationer det är lämpligt att använda huvudräkning, överslagsräkning, skriftliga metoder respektive miniräknare.
 • föra enkla resonemang om rimligheten i ett resultat
 • ställa frågor, framföra och bemöta matematiska resonemang om beräkningar och redovisning av textuppgifter.
 • redovisa beräkningar och lösningar till textuppgifter med olika uttrycksformer, t ex med bilder,ord eller matamatiska symboler och växla mellan dessa.

Arbetssätt

 • Du kommer att arbeta i par, i mindre grupper och enskilt. 
 • Du kommer att använda praktiskt material.
 • Vi kommer att samtala om olika strategier.
 • Vi kommer att ha genomgångar.
 • Du kommer att arbeta i matematikboken och på bingel.se.

Bedömning och redovisningsform

Du kommer att visa dina kunskaper:

 • i det dagliga arbetet på lektionerna.
 • vid muntliga diskussioner och resonemang.
 • vid test.

De begrepp vi kommer arbeta med är:

talsort

kort division

positionssystemet

överslagsräkning 

multiplikation flersiffriga tal

term

summa

differens

faktor

produkt

täljare

nämnare

kvot

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: