👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

trafiksignalsystem

Skapad 2017-09-22 09:54 i Resursenhet Pil Uppsala
Grundskola 7 – 9 Teknik
Vi ska undersöka trafiksignaler. Hur de fungerar och varför de finns. Vi ska göra en skiss över hur trafiksignaler fungerar i en fyrvägskorsning. Vi ska även ta reda på om det finns något behov av trafiksignaler runt vår närhet. Vi ska lära oss hur programkod och binärkod kan se utl.

Innehåll

Beskrivning

Vi kommer att undersöka hur ett trafiksignalssystem fungerar,

Vi kommer att välja ut ett område där vi tycker att trafiksituationen behöver ändras på .

Vi kommer att undersöka vilka befintliga trafiksignalsystem vi har i vårt närområde.

Vi kommer att på plats göra mätningar tid som går mellan grön och röd gubbe,

Vi kommer att göra skisser av olika trafiksignalssystem.

Vi kommer att diskutera och skissa ett förslag på lösning av en  trafiksituationen i vårt utvalda område.

Vi kommer att söka på internet efter fakta om trafiksignalsystem.

Vi kommer att gå igenom vad binärkod är för något och varför denna kod är viktig för att en dator ska fungera.

Vi kommer att lära oss programkod i Scratch.

 

Konkreta mål

Eleven ska veta hur ett trafiksignalsystem fungerar

Eleven ska kunna identifiera utifrån rådande trafiksituation om det finns något behov av trafiksignaler.

Eleven ska kunna göra en skiss över ett trafiksignalsystem.

Eleven ska veta hur binärkod fungerar i en dator

Eleven ska kunna göra en egen programkod i Scratch.

 

Språkligt fokus

Språkligt fokus kommer att ligga kring de diskussioner som uppstår innan och vid utvärderingen av experimenten.

Bärande begrepp

 Trafiksignalsystem

skiss

elektronik

Binär kod

Programkod

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Hur komponenter och delsystem samverkar i ett större system, till exempel vid produktion och distribution av elektricitet.
  Tk  7-9
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  7-9
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.
  Tk  7-9
 • Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska och digitala modeller. Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och teknikutvecklingsarbete.
  Tk  7-9

Matriser

Tk
trafiksignalsystem

Underlag saknas för bedömning
Elevens kunskaper bedöms vara mycket begränsade
Elevens kunskaper bedöms vara till viss del godtagbara
Elevens kunskaper bedöms vara till övervägande del godtagbara
Elevens kunskaper bedöms vara godtagbara
Elevens kunskaper bedöms vara goda
Elevens kunskaper bedöms vara mycket goda
Eleven har vetskap om hur ett trafiksignalsystem fungerar
Eleven kan identifiera utifrån rådande trafiksituation om det finns något behov av trafiksignaler.
Eleven kan identifiera en skiss över ett trafiksignalsystem.
Eleven kan omvandla ASCII-kod till binärkod
Eleven kan modifiera programkod i Scratch.