Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kommuner

Skapad 2017-09-22 10:45 i Björndammens skola Partille
Här är Björndammens skolans mall
Grundskola 8 Samhällskunskap
Vi pratar om hur kommuner fungerar och vi kommer att ha en debatt.

Innehåll

Pedagogisk planering

 

Ämne:  Samhällskunskap

 

Arbetsområde: Kommuner, välfärdsstrukturer

 

Klass: 8

 

Lärare: Pernilla Bergkvist 

 

Att eleverna kan leva sig in i och förstå andra människors situationer och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen.

 Att eleverna kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter.

 Kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar i skolan och i samhället.

 Kunskap om demokratins principer och utvecklar sin förmåga att arbeta i demokratiska former.

 Inblick i närsamhället och dess arbets­, förenings­ och kulturliv.

 

 

Förankring i kursplanens syfte

 Eleverna ska utveckla en  förståelse för sina egna och andra människors levnadsvillkor, betydelsen av jämställdhet, hur olika intressen och åsikter uppstår och kommer till uttryck och hur olika aktörer försöker påverka samhällsutvecklingen.

 Bidra till att eleverna tillägnar sig kunskaper om, och förmågan att reflektera över, värden och principer som utmärker ett demokratiskt samhälle.

 Reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar.

 Analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller.

 Reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

 

Centralt innehåll:

Svenska välfärdsstrukturer och hur de fungerar, till exempel sjukvårdssystemet, pensionssystemet och arbetslöshetsförsäkringen. Vilket ekonomiskt ansvar som vilar enskilda individer och familjer och vad som finansieras genom gemensamma medel.

 Demokratiska fri­ och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter.

 Sveriges politiska system med landsting och kommuner. Var olika beslut fattas och hur de påverkar individer, grupper och samhället i stort.

 

 Konkretisering av mål/Arbetssätt:

Eleven ska:

 Lära sig om hur demokrati fungerar.

 Utveckla sina kunskaper om kommuner och regioner.

 Utveckla sina kunskaper om hur ett samhälle kan organiseras.

  insikt i hur man kan påverka samhället och hur idéer blir till.

 Lära sig om hur samhället förändras.

 Undersöka vad som finns i sitt närsamhälle.

 Resonera om rätt och fel och om hur människor fungerar tillsammans.

 

Undervisningen bedrivs med genomgångar, filmer, presentationer, arbete i läroböcker, arbetsblad, diskussioner, fältstudier och fördjupningsarbete.

 

 Bedömning:

L  Lektionsarbetet bedöms genom att värdera  elevens aktivitet och självständighet i det enskilda arbetet samt innehållet i diskussioner med andra. Muntliga och skriftliga redovisningsformer.

 

Dokumentation

 Elevernas kunskapsutveckling dokumenteras genom resultat och omdömen, skriftligt eller muntligt.

Arbetsområdet utvärderas genom reflektion eller enkät

 

Uppgifter

  • Ej namngiven

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: