Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

VT 18 Historia - Stormaktstiden

Skapad 2017-09-22 11:40 i Toråsskolan 4-9 Skall avslutas Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola F
På 1600-talet var Sverige med i krig och blev ett av världens största länder, varför krigade man? Vad gjorde drottning Kristina i Rom? Detta och mycket mera ska du få lära dig nu när vi ska läsa stormaktstiden.

Innehåll

Innehåll

Arbetsområdet  om stormaktstiden mellan 1600 - 1654 kommer att ta upp följande

 • Utvecklingen i övriga Europa under 1500- och  1600- talet
 • Livet på landet i Sverige på 1600-talet
 • Gustav den II Adolf och Axel Oxenstierna
 • Samernas liv
 • Drottning Krisina

Vi kommer att arbeta med detta arbetsområde under veckorna 17-21.

Vad ska vi lära oss

Du ska få lära dig att det förflutna påverkar nutiden samt vår framtid. Arbetsområdet ska ge dig historiska kunskaper som du ska kunna sätta in i en tidslinje där du kan se hur kvinnor och män genom tiderna har förändrat samhällen och kulturer. Och undervisningen ska stimulera din nyfikenhet att lära dig mer om historia. Kunna se historiska orsaker och konsekvenser, samt se olika samband. 

Vi kommer att jobba med följande förmågor

 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

 Hämtade från Läroplanen Lgr11 sidan 199

Ord och begrepp

Tryckpress, kompass, handelsstation, koloni, renässans, vetenskap, experiment, stormaktstiden, staten, byråkrati, ämbetsverk, ämbetsman, officerare, koppar, tull, legoknekt, bruk, abdikera och konvertera. 

Arbetssätt

 • gemensamma genomgångar i helklass
 • läsa faktatexter ur läroboken Boken om Historia 2
 • enskilt arbete i arbetshäfte 
 • se faktafilm från Sli.se
 • gemensamma diskussioner i helklass eller mindre grupper
 • korta läxor i form av förarbete och efterarbete

Så får eleverna visa sina kunskaper

 • genom att delta aktivt i det dagliga arbetet på lektionerna såväl skriftligt och muntligt som aktivt lyssnande
 • muntliga diskussioner och resonemang i helklass och i mindre grupper
 • genom ett diagnostiskt prov antingen enskilt eller i par. 

Bedömningsmatris

Se matris i historia under kunskaper, matriser. 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: