Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik - Mängder av månghörningar VT 2018

Skapad 2017-09-22 13:22 i Toråsskolan 4-9 Skall avslutas Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 4 Matematik
När uppfanns mönster? Vad är ett kvadrattal? Hur använder man en gradskiva? Vi kommar att arbeta med detta under v.8-18

Innehåll

Innehåll

Syfte

Under arbetsområdet kommer du att utveckla din förmåga att:

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter
 • föra och följa matematiska resonemang
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser

Centralt innehåll

Vi arbetar med:

 • begrepp, kommunikation och problemlösning
 • att räkna med tal i bråkform
 • egenskaper hos tvådimensionella geometriska objekt
 • växande mönster
 • fraktaler (mönster i naturen)
 • matematiska begrepp

Begrepp:

 • bråk, del av helhet, del av antal
 • täljare, nämnare
 • egenskap, geometriska objekt, tvådimensionella
 • månghörning, åttahörning, sexhörning, femhörning, fythörning, parallelltrapets, parallellogram, rektangel, kvadrat, triangel, cirkel
 • hörn, sida, parallell, liksidig
 • vinkel, trubbig, rät, spetsig, rak
 • vinkelben, vinkelspets, vinkelbåge
 • medelpunkt, radie, diameter
 • varv, grader, gradskiva
 • mönster, regel, kvadrattal

Arbetssätt

Du kommer att:

 • delta i genomgångar i helklass
 • arbeta enskilt-, i par- och i helklass med bl.a problemlösning
 • arbeta i din mattebok
 • spela spel och leka lekar 

Bedömning

Du kommer visa dina kunskaper genom att:

 • delta i samtal både i mindre och större grupp
 • göra diagnoser
 • exit tickets på lektionerna

Matriser

Ma
HT 2017 Matematik - matematiken omkring oss

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Problemlösning
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär.
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett välfungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär.
Problemlösning
Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett välfungerande sätt.
Problemlösning
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen.
Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen.
Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen.
Metod
Eleven kan lösa enkla rutinuppgifter inom sannolikhet och statistik med tillfredställande resultat.
Eleven kan lösa enkla rutinuppgifter inom sannolikhet och statistik med gott resultat.
Eleven kan lösa enkla rutinuppgifter inom sannolikhet och statistik med gott resultat.
Resonemang
I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.
I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: