👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Värdegrunden - en kompisblomma!

Skapad 2017-09-22 19:52 i Kims förskola Uppsala kommunala förskolor
Förskola
Under några veckor sätter vi extra fokus på värdegrunden för att förstå vikten av att vara en bra kompis. Hur ska vi förhålla oss till varandra och hur gör vi för att vara bra kompisar?

Innehåll

Vi delar in oss i mindre åldersnära grupper och läser olika böcker på temat kompisar/vänskap. Diskutera det vi läst och fundera över hur vi här på förskolan gör, för att vara bra kompisar. Hur kan jag vara en bra kompis?

Vi tar upp olika dilemman i vardagen och funderar över lösningar.

Under projektdagarna skapar vi en kompisblomma. Barnen får trycka sina händer och klistra på ett foto, eventuellt skriva sitt namn. Händerna kommer att bli blommans kronblad. I mitten skriver vi in barnens tankar/kommentarer om hur vi ska vara mot varandra.

Vad betyder orden empati, trygghet och nyfikenhet? Prata om våra tre värdegrundsord och sätta ett grönt blad på blomstjälken för varje ord.  På bladen skriver vi ner vad barnen anser att orden betyder.

 

Syfte:

visa hänsyn och respekt för varandra

förstå vikten av att vara en bra kompis

ta ansvar för gemensamma regler

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • att det utvecklas normer för arbetet och samvaron i den egna barngruppen.
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
    Lpfö98 Rev. 2016