👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

IKT i SO

Skapad 2017-09-23 14:53 i Eldsbergaskolan Halmstad
Grundskola 5 Religionskunskap Samhällskunskap Geografi Historia
I det här temat får du lära dig om källkritik och vad det innebär. Du får även lära dig mer om samhället utifrån ett IT-perspektiv.

Innehåll

Syftet med temat är att (från läroplanen):

 • Utveckla förmågan att ställa frågor till och värdera källor som ligger till grund för historisk kunskap.
 • Utveckla kunskap om hur man kritiskt granskar källor och samhällsfrågor med koppling till religioner och andra livsåskådningar.
 • Se samhällsfrågor ur olika perspektiv. På så sätt ska eleverna utveckla förståelse för sina egna och andra människors levnadsvillkor, betydelsen av jämställdhet, hur olika intressen och åsikter uppstår och kommer till uttryck och hur olika aktörer försöker påverka samhällsutvecklingen.
 • Ge verktyg att hantera information i vardagsliv. Hur man söker och värderar information från olika källor.
 • Kritiskt granska samhällsfrågor och samhällsstrukturer.

Önskemål på innehåll från eleverna:

 • Androider
 • Robotar i samhället
 • Arbetsmarknad
 • Elbil, elcykel
 • Självkörande bilar
 • När någonting går fel
 • Kloning

Vi kommer även arbeta med olika söktekniker, granska och värdera källor samt användning av bilder.

 

 

Lektion 1 - Filterbubblor

Lektion 2 - Androider, mördarrobotar, geminoider

https://www.acast.com/digitalisterna/mordarrobotar-charlottesvilleochapp-sjukvard

https://www.youtube.com/watch?v=dIuL4D00uOY

Lektion 3 - söktekniker (böcker, internet) NE, Wikipedia och böcker

Lektion 4  - Kurs i källkritik (iis.se)

Lektion - Kurs i källkritik (iis.se)

Lektion - diskussion om källor

Lektion - Arbetsmarknad

Lektion - Eleverna berättar om hur de använder nätet.

Lektion - Granska Google

Lektion - Granska Wikipedia

Lektion - Granska Youtube

Avslutning med ett test där de berättar vad de kan om källor och källkritik.

 

 

Uppgifter

 • Läxa till torsdagen 5 oktober

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Informationsspridning, reklam och opinionsbildning i olika medier. Hur sexualitet och könsroller framställs i medier och populärkultur.
  Sh  4-6
 • Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som andra medier, med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sh  4-6

Matriser

Hi Re Sh Ge
Källkritik

E
C
A
Historia
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla och till viss del underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra utvecklade och relativt väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra välutvecklade och väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Geografi
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans
Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
Samhällskunskap
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett relativt väl fungerande sätt och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett väl fungerande sätt och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Religion
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett relativt väl fungerande sätt samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett väl fungerande sätt samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.