Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Polska 2017-2018, åk 1- 5

Skapad 2017-09-23 14:55 i Enheten för flerspråkighet grundskola Uppsala
Grundskola 1 – 5 Modersmål
Gemensamt resa i den polska musik världen. Den här terminen fortsätter vi med denna planering t.o.m. v. 12.

Innehåll

Innehål:

 

Mitt syfte med undervisningen:

 

Du ska utveckla ditt tall och skriftspråk. Du ska ombygga din ordförråd runt musik tema och berörda litteratur. Du får lära dig utrycker som beröra musik värld. 

Du ska läsa och skriva olika typer av texter- sånger, dikter, berättelse, komiks,  korsord.

Du ska  få möjlighet att skriva egna dikter, sånger och komiks. 

 

Du får känna till några välkända Polacker som spelade en stor roll i polska kultur, historia, musik och litteratur. 

 

Aktiviteter:

 

Vem som vet quis - du ska  lyssna på olika instrumentet och gissa vilket var det som spelar- begrepp echo, echolokacja, a cappela, klucz( wiolinowy, slowo/klucz) kompozycja- muzyczna, kwiatowa, malarska, 

 

- du ska  läsa olika typer av texter- dikter, sånger, berättelser, komiks,  

- du ska lyssna på sånger och låtar, 

- du ska  skriva och bearbeta texter, 

- du ska skriva egna enkla dikter, komiks, dialoger, 

- du ska fylla  i luckan  i sånger och korsord, 

- du ska intervjua klasskollegor.

 

Arbetsformer:

 

Vi jobbar:

 

- individuellt, 

- i par,

 

- i grupp.

 

Stödverktyg:

 

- böcker, bilder, video klipp, korta filmer, ordböcker, dator. 

 

Utvärdering/bedömning- när och vad jag kommer att utvärdera/bedöma:

 

- din utveckling både i tal och skrift. 

 

Min formativa bedömning kommer att ske på följande vis:

 

 

-genom min observation av ditt eget arbete, presentation och samverka.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Ml  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter om för eleven välbekanta ämnen.
  Ml  1-3
 • Muntligt berättande för olika mottagare.
  Ml  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn i form av bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Ml  1-3
 • Rim, ramsor och gåtor ur modersmålets tradition.
  Ml  1-3
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Ml  1-3
 • Traditioner och högtider som eleven möter i olika sammanhang.
  Ml  1-3
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Ml  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
  Ml  4-6
 • Muntliga presentationer för olika mottagare.
  Ml  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga i form av skönlitteratur, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors villkor, identitets- och livsfrågor.
  Ml  4-6
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Ml  4-6
 • Synonymer och motsatsord.
  Ml  4-6
 • Seder, bruk och traditioner i områden där modersmålet talas i jämförelse med svenska seder, bruk och traditioner.
  Ml  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: