👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Min idientitet

Skapad 2017-09-23 18:49 i Prins Wilhelmgymnasiet 1 Flen
- Under läs året 2014-2015 kommer vi att jobba med tema Vatten som ska bli tema för modersmåls dagen i februari . Vi kommer att diskutera var finns det vatten i världen och i hemlandet. - Vi kommer att läsa olika dikter och poeter kunna lite gran om vem som skrev det, kunna berätta lite om hans/ hennes liv, vilka faktorer gjort att han / hon skrev verken samt kommer eleverna att träna skriva egna dikter. -Vi ska prata om samhälles frågor och diskuterar under lektionen. Vi kommer att kolla på några filmer och dokument som handlar om samma problem. Översätta olika artiklar från tidningar till modersmålet.
Grundskola 7 – 9 Modersmål
Arabiska språket är jätte stort språk . Vi läser arabiska språket föratt kunna srärka sina kunskaper genom olika område (läsförståelse, skriftligt, muntligt). Förresten ger det eleverna möjlighet att uttrycka sig själva och sina fria åsikter omkring olika dagens samhället ämnen.

Innehåll

Vi läser olika slag av texter som ( skönlitterature, sagor, fakta , poesi, fiktion, )

Vi jobbar med ordförrådet. Först förklarar alla nya orden. Sedan kommer vi att göra diktamen så att det ska bli säkert att alla nya ord stavas rätt.

Diskussion och reflektion omkring texten.

Svar på frågor som visar att du förstår innehållet .

Vi kommer att jobba med skrift:

Sammanfattning omkring ämnet

Budskapet, vad har du lärt sig from den här texten?

Skriv en berättelse ( struktur av meningerna ska vara relativa med sammanhang)

 

 

Bedömning


Kontinuerligt kommer jag att bedöma din förmåga att ...

- muntligt och skriftligt sammanfatta viktiga punkter av en faktatext,
- berätta om några helgdagar och jämföra de med hur det är i Sverige,
- berätta om samhället i Irak/syren i jämförelse med svenska samhället.
resonera om några aktuella samhällsproblem.

-berätta od traditioner oc kulturer i olika länder

-berätta om vad som hänt i världen till exempel( moderna tekniken både positiva och negativa saker)

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Ml
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
  Ml
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
  Ml
 • reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka skönlitterära texter. Att utläsa texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Ml  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.
  Ml  7-9
 • Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskan. Ordbildning och meningsbyggnad på modersmålet i jämförelse med svenskan.
  Ml  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna, lyrik, dramatik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Skönlitteratur som belyser människors villkor, identitets- och livsfrågor.
  Ml  7-9