👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Syror och baser

Skapad 2017-09-23 20:57 i Tullbroskolan Falkenberg
Gällande version from läsåret 2012/2013 för Falkenbergs kommunala skolor.
Grundskola 7 – 9 Kemi
Kursen om om syror och baser handlar om bl a dessas egenskaper och varför de fungerar som de gör kemiskt. Kursen tar upp syror och basers påverkan på miljön och människans roll i användningen och spridningen av syror och baser.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Bedömning - vad och hur

Bedömning sker fortlöpande under laborationer, diskussioner, muntliga och skriftliga redovisningar.

Bedömningen formativ, vilket innebär att eleven kan genom kamrat-, självbedömning och lärarens bedöming få chans att ta till sig stjärnor och önskan/ningar för att utveckla kunskaperna nder kursens gång. T ex kommer vi ev att ha ett formativt test som följs upp med ett liknande test till. Har man tagit till sig den formativa bedömningen och tränat mer på "önskan/ningarna" bör kunskaperna ha ökat.

 

Aktuella kunskapskrav för arbetet om försurning i slutet av kursen:

Använda information & anpassa framställning
Kemiska processer och samband i naturen
Kemi i vardag och samhälle

Sammanfattningsvis handlar det alltså om 3 kunskapskrav. Ett som handlar om hur du kan beskriva och förklara i en text om försurningen. De två andra handlar om hur du kan visa på samband mellan människans användning av kemin och följderna för miljön. Ovan finns kunskapskraven för E. För C och A ökar kraven på hur väl utvecklat du kan framställa din text och redogöra för sambanden.

Undervisning och arbetsformer

Laborationer, demolaborationer, uppgifter kopplade till läroboken och ev en uppgift att filma en redovisningen och sedan visa i mindre eller större forum. I skrivande stund har inte önskemål om fördjupningar och andra uppgifter inkommit. Vi återkommer när vi har pratat mer med eleverna under veckan om detta.