Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Turnering/träning i kortspelet vändtia

Skapad 2017-09-24 09:56 i Ångelstaskolan Uppsala
Grundskola F
Träning och turnering i kortspelet "vändtia" under både höst och vårterminen. Spelet sker med "traditionsbundna" regler som utarbetats och följts av personal och barn på Ångelstaskolan under lång tid. Turneringen är öppen för alla barn på fritids.

Innehåll

Vi tränar först på att spela det klassiska spelet vändtia under någon/några veckor på alla avdelningar. Alla barnen uppmuntras att delta och lära sig spelets gång. I ett senare skede ordnas en turnering för de barn som vill vara med.

Arbetssätt/metod

Vi introducerar kortspelet "vändtia" på alla fritidshemmets avdelningar. De barn som vill lära sig spelet eller träna lite extra får anmäla sig till att "träna" på fritidstid. Vi samlar en grupp barn och tränar då i under förutbestämda dagar i en för ändamålet passande lokal. Träningstillfällena är uppskrivna på vårt veckoschema som finns på UNIKUM och presenteras också vid mellanmålet de dagar det gäller.

En lista sätts sedan upp där de barn som vill vara med i turneringen får skriva upp sig. Information om listan och tid och plats för turneringen ges under respektive avdelnings mellanmål.

Tidsplan av aktiviteten

Aktiviteten är tidsbunden och pågår under ett par veckor under vår och höstterminen.

Utvärdering

Utvärdering sker efter avslutad aktivitet, kommande fredag på fritidshemsmötet där all personal deltar.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Säker och ansvarsfull kommunikation, även i digitala sammanhang.
  Gr lgr11  -
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
  Gr lgr11  -
 • Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: