👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vad är allt byggt av?

Skapad 2017-09-24 11:55 i Sandlyckeskolan Båstad
Grundskola 5 – 6 Kemi
Vi arbetar med hur ämnen är uppbyggda utifrån partikelmodellen. Vad är skillnaden på ett grundämne och kemiska föreningar? Hur är en atom uppbyggd samt vad är en molekyl? I vilka tillstånd kan ämnena finnas i och vad beror det på?

Innehåll

Laborationsvana

Vi arbetar med diverse laborationer där vi lär oss att hantera materialet på ett säkert sätt. Vi börjar att skriva labbrapporter.

Ämnenas smådelar

Vi arbetar med äldre världsbilder om hur tankarna gick om hur jorden var uppbyggd. Några viktiga historiska upptäckter tas upp som grundlade vår moderna syn på kemin samt hur ämnena indelas. Atomen beskrivs enligt partikelmodellen. Skillnaden mellan grundämne och kemisk förening förklaras samt vi skriver enklare kemiska formler som del av förståelsen vid kemiska reaktioner.

Uppgifter

 • undersökning 3

 • undersökning 3

 • repetition 3

 • Undersökning 2

 • sortera efter egenskaper

 • sortera efter egenskaper

 • undersökning 2

 • undersökning

 • repetition 1

 • begrepp 1

 • undersökning 1

 • undersökning 1

 • begrepp 1

 • repetition 1

 • repetition 4

 • Repetition 3

 • repitition 4

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.
  Ke  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Ke  4-6
 • Äldre tiders beskrivningar av materiens uppbyggnad. Kemins förändring från magi och mystik till modern vetenskap.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Några metoder för att dela upplösningar och blandningar i deras olika beståndsdelar.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6

Matriser

Ke
Vad är NO? Bedömningsmatris för Naturvetenskapligt arbetssätt åk 4-6

Bedömningsaspekter

--->
--->
--->
--->
Formulera frågeställningar
Eleven ställer en mängd olika frågor men har svårt att skilja mellan de som är möjliga att undersöka och de som inte är det.
Eleven kan med stöd formulera enkla frågeställningar så att de blir möjliga att undersöka.
Eleven kan på egen hand formulera enkla frågeställningar så att de blir möjliga att undersöka.
Eleven kan på egen hand formulera enkla frågeställningar som kan undersökas på ett systematiskt sätt.
Hypotes
Kan med stöd ställa en hypotes
Har ställt en hypotes utan koppling till frågeställningen
Har ställt en hypotes som har koppling till frågeställningen
Har ställt en hypotes med motivering som har koppling till frågeställningen.
Genomföra försök och experiment enligt given planering
Kan med stöd av pedagog genomföra försök och experiment utifrån given planering.
Kan till viss del genomföra försök och experiment utifrån given planering.
Kan tillsammans med en kompis genomföra försök och experiment utifrån given planering.
Kan på egen hand genomföra ett experiment utifrån given planering.
Dokumentation
Försök till dokumentation finns.
Dokumentationen visar ett försök till struktur. Vissa moment i processen finns med.
Dokumentationen visar en arbetsgång, men de olika momenten i processen är inte korrekt sammanbundna.
Dokumentationen visar en klar arbetsgång i processen. Alla moment är med och i rätt ordning.
Slutsatser av sambandet hypotes och verklighet
Slutsats saknas.
Det finns en slutsats, men kopplingen till hypotes och verklighet saknas
Det finns en slutsats som delvis kan kopplas till hypotes och verklighet.
Det finns en slutsats som är kopplad till hypotes och verklighet.
Utvärdering av arbetsmetod
Utvärderar arbetsmetoden med stöd av pedagog.
Försök till utvärdering av arbetsmetoden finns.
En utvärdering av arbetsmetoden finns, med tydliga och konkreta reflektioner
En utvärdering finns med tydliga och konkreta reflektioner samt förslag på hur arbetsmetoden kan förbättras.

Ny rubrik

--->
--->
--->
--->
Ny aspekt