👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pixel - De fyra räknesätten

Skapad 2017-09-24 14:46 i Bäckaskolan F-6 Trelleborg
Grundskola 3 Matematik
Elevernas talförståelse ska fördjupas genom att repetera addition, subtraktion och division i det här kapitlet. Mycket är kopplat till praktiska sammanhang där eleverna ska kunna använda sig av sina vardagskunskaper.

Innehåll

Vad du ska lära dig:

Här skriver jag målen med arbetsområdet i punktform. 

 • Matematik i vardagen.
 • Addition och subtraktion.
 • Delnings- och innehållsdivision.
 • Läsa, förstå och lösa textuppgifter.

Jag gör om läroplansmålen så att eleverna ska förstå dem. 

Hur vi ska arbeta med området:

 • Vi kommer att arbeta mycket med gemensamma samtal och diskussioner. 
 • Vi arbetar mycket med konkret material.
 • Vi arbetar i mindre grupper.
 • Vi gör även övningar på dator och Ipad.
 • Eleverna får extrauppgifter anpassade efter deras nivå.

 

Vad som ska bedömas:

Viktiga begrepp:

 • skillnad, växla, växling
 • addition, subtraktion, addera subtrahera
 • division, dela, dividera

 

Hur det ska bedömas:

 • Du bedöms främst genom ditt engagemang under lektionerna och under våra gemensamma diskussioner.
 • Du bedöms genom din diagnos som vi gör i slutet av varje kapitel.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll

 • Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.
  Ma   3