Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hur är man en god planetskötare?

Skapad 2017-09-24 21:09 i Förskolan Äventyret Kristinehamn
Förskola
Vi kommer under ett år att arbeta med tema Miljö på olika sätt på förskolan. Då temat är väldigt stort kommer vi dela upp det och fokusera på vissa delar. Vi börjar med att med hjälp av figuren Sopan jobba med källsortering.

Innehåll

Förväntat resultat (utvärderas som resultatkvalitet)

Vad vill vi ska hända i barnens utveckling?

Vi vill ge barnen en första förståelse för och erfarenhet kring källsortering samt kunskap kring vikten av att ta hand om vår miljö. 

 

  

Hur ska det märkas på barnen?

I de vardagliga situationerna på förskolan, att det leder till diskussioner kring hållbar utveckling och att det ger ringar på vattnet kring vår närmiljö, till exempel att vi måste ta hand om vår miljö på avdelningen, vårda våra saker så vi slipper köpa nya, inte slösa med papper osv

 


Hur bidrar det till barnens långsiktiga utveckling?

I dagens samhälle är en av de viktigaste kunskaperna att få upp ögonen för klimathotet och hur vi kan skapa ett hållbart samhälle. Att barnen i tidig ålder på ett roligt sätt lär sig kring miljöfrågor och människans ansvar kring detta. Det pratas mycket om att unga upplever "klimatångest" och just därför känns det viktigt att man visar barnen vad man kan göra för att hjälpa till att ta hand om miljön, att vi tillsammans kan påverka 

 


Vilken påverkan får det vi har tänkt på verksamheten i stort?

Att vi alla på avdelningen får börja tänka hållbart i vår vardag.

 

 


...

Ramar för arbetsområdet - struktur (utvärderas som strukturkvalitet)

Obs! Skriv inga namn på barn eller personal


Välj mål ur läroplanens avsnitt 2.1, 2.2, 2.3 (under rubriken "Lägg till" nedan). Utifrån de valda målen, vad är det allra viktigaste barnen ska lära sig (förståelse, kunskap, förmåga, känsla, verktyg, startskott till...)?

Barnen ska förstå att en god planetskötare tänker både på att återbruka, återvinna och att hushålla med jordens resurser.Vilka lärmiljöer har vi? På vilket sätt gynnar/hindrar det vi tänkt? Hur kan vi påverka lärmiljön så att det gynnar det vi tänkt?

Vi skapar en källsorteringsstation på avdelningen

Sätter upp bilder för diskussion

Tar med återbruksmaterial för skapande verksamhet 

 


Vilka styrkor ser vi i barngruppen? Hur kan vi använda dem?

Barnen pratar en del om "planetskötare" och Sopan, och vi tänker att vi använder detta som verktyg för att nå våra mål

 


Vilka kompetenser i personalgruppen gynnar det vi tänkt?

 


Under vilken tidsperiod ska vi arbeta?

Temat miljö kommer sträcka sig över ett år, men del kommer vi jobba med denna del mer intensivt under höstterminen för att sedan gå vidare mot andra aspekter av miljö/hållbar utveckling.

 


Vilka arbetsformer (grupp, enskilt, par, ute, inne...)?

I smågrupper, ute och inne 


Vilket material?

Återbruksmaterial

 

 Till vilken kostnad?

 


...

Hur vi genomför arbetsområdet - process (utvärderas som processkvalitet)

Vilka aktiviteter ska vi ha och vilka utmaningar planerar vi för dem? Hur organiserar vi aktiviteterna?

Vi har börjat med att läsa boken om Sopan och lyssnat på hennes låtar. Nästa steg blir att skapa en källsortering inne på avdelningen där barnen i smågrupper får i uppdrag att sortera skräp. 

Vi kommer att gå till soprummet på förskolan och sopsorteringstationen bredvid förskolan. Plocka skräp i vår närmiljö. Skapa alster med återbruksmaterial, "Skräp" vi hittar i naturen. Gå till affären och panta. 

Titta på filmer och läsa om vad som händer med när man källsorterar och pantar. Vad händer med soporna man slänger?

Leka lekar kring ämnet, t.ex spela skräpmemory från Håll Sverige Rent 

Titta på URs program  "Barr och Pinne"

Skapa med återbruk, eventuellt anordna en utställning med detta

 

 

 

Vilka arbetssätt ska vi använda? Hur tänker vi att de gynnar det vi vill ska hända?

Arbete i smågrupper, upplevelser, praktiska uppdrag

 


Vilka är de kritiska aspekterna för att barnen ska förstå…? Vad kan bli klurigt för barnen/hur kan vi undvika det? Ska vi undvika det?

 Vad händer med soporna? Vad kan man slänga ute i naturen och inte, vad händer med våra matrester i komposten,

 

 

Hur tänker vi utifrån genusperspektiv?

Viktigt att vi pedagoger är medvetna och antar ett normkritiskt förhållningssätt kring allt vi gör med barnen. Hur vi pratar, vilka ord vi använder osv

 


I vilka situationer blir det tydligt att vi jobbar mot de valda läroplansmålen?

I planerad verksamhet, den spontana leken samt reflektion i arbetslag och med barn

 


Hur ska vi följa upp och utvärdera arbetsområdet?

 Genom dokumentation och reflektion med barnen och i personalgruppen

...

Föräldrarnas upplevelse - service (utvärderas som servicekvalitet)

Hur påverkar föräldrarnas uppfattning planeringen?

Barnen får något slags uppdrag hem för att få med föräldrarna i arbetet  

 


Vad vill vi att de ska märka på barnen?

Att barnen är engagerade i det vi jobbar med


Hur vill vi att de ska medverka till att barnen utvecklar...?

Att de pratar om miljöfrågor och källsortering hemma, är nyfikna och intresserade av  barnens arbete 

 

...

Kopplingar till läroplanen

 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ge barn möjlighet att förstå hur egna handlingar kan påverka miljön, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö, och
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: