Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

DS Uppfinningar

Skapad 2017-09-24 21:44 i Delfinskolan Lunds för- och grundskolor
Uppfinningar
Grundskola F – 3 Svenska Svenska som andraspråk Bild Teknik
Vad är en uppfinning? Hur kommer man på den? Vilken uppfinning är viktigast? Vilka uppfinningar kommer att behövas i framtiden?

Innehåll

Arbetsområde

Det här arbetsområdet handlar om uppfinningar/uppfinnare. Vilka uppfinningar finns runt omkring oss? Vem har kommit på dem? Detta är några av de frågor som vi kommer att fundera på. Ni kommer att få arbeta med någon uppfinning under ett par veckor och ta reda på fakta om den, skriva en faktatext om den och göra ett tittskåp. Detta ska vi sedan redovisa i gruppen.

Mål för eleven

Du ska kunna:

 • samarbeta med din lärkompis.
 • läsa en enkel faktatext.
 • skriva en enkel faktatext på Ipad.
 • använda stor bokstav och punkt när du skriver
 • använda dig av ämnesspecifika ord när du skriver.
 • redovisa muntligt.
 • dokumentera ert arbete i form av skrisser/bilder/text. 
 • ge omdöme till dina kamrater.
 • göra ett tittskåp av din uppfinning.

Arbetssätt

Du ska tillsammans med din lärkompis:

 • göra skisser till ert tittskåp.
 • tillverka ett tittskåp på en uppfinning.
 • delta i diskussioner och samtal.
 • skriva en faktatext om er uppfinning.
 • berätta om ert tittskåp för övriga klassen.

Redovisningsform

Du ska redovisa i gruppen/klassen och kunna:

 • berätta om ert tittskåp.
 • förklara hur er uppfinning fungerar.
 • berätta fakta kring er uppfinning.
 • förklara hur ni har tänkt och gjort ert tittskåp.

Bedömning

Vi kommer att bedöma förmågan att:

 • samarbeta med din lärkompis.
 • läsa en enkel faktatext.
 • skriva en enkel faktatext på Ipad.
 • använda stor bokstav och punkt/frågetecken/utropstecken när du skriver.
 • använda dig av ämnesspecifika ord när du skriver. 
 • redovisa muntligt i grupp.
 • dokumentera ert arbete i form av skisser/bilder/text. 
 • ge kamratbedömning.
 • göra ett tittskåp av er uppfinning.
 • Reflektion:
 • Vad har vi lärt oss?
 • Hur lärde vi oss?
 • Hur samarbetade vi?
 • Hur gick redovisningen?
 • Vi reflekterar över våra tittskåp tillsammans. 
 • Vi använder oss av two stars and a wish när vi redovisar.

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Bl  E 6
 • Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
  Bl  E 6
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
  Sv   3
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
  Tk  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Tk  E 6
 • Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
  Tk  E 6
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
  Tk  E 6

Matriser

Sv Tk Bl SvA
Uppfinningar

På väg att nå målet
Har uppnått målet
Samarbete
Jag kan samarbeta med min lärkompis.
Läsning och läsförståelse
Jag kan läsa en enkel faktatext och förstå vad den handlar om.
Skrivning
Jag kan skriva en enkel faktatext på en Ipad.
Stavning
Jag kan använda stor bokstav och punkt när jag skriver.
Ämnesspecifika ord
Jag kan använda mig av ämnesspecifika ord när jag skriver.
Redovisning
Jag kan redovisa muntligt i gruppen.
Dokumentation
Jag kan dokumentera (visar hur jag gjort) mitt arbete i form av skisser/bilder/text.
Kamratbedömning
Jag kan ge kamratbedömning.
Dokumentation/Bild
Jag kan göra ett tittskåp tillsammans med min lärkompis.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: