👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ekologi och biologisk mångfald, åk 5

Skapad 2017-09-24 22:32 i Flygelskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 5 Biologi
Levande varelser påverkar varandra. De påverkas också av den omgivning de lever i. Ekologi handlar om samspelet i naturen. Vi lär oss om hur allt i naturen hänger ihop och om hur organismer är beroende av varandra.

Innehåll

Mål

Målet är att du ska träna på att utveckla din förmåga att använda dina kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling.
Du ska också utveckla din förmåga att använda biologiska begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i naturen. 

Arbetssätt och redovisning

  • Vi kommer att diskutera om vad naturen betyder för rekreation och upplevelser samt vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
  • Vi kommer att arbeta med begreppet hållbar utveckling.
  • Vi kommer att arbeta med djurs, växters och andra organismers liv och sambandet mellan dem. 
  • Vi kommer att träna på namnen på vanligt förekommande arter i Europa.

Vi ser på film och arbetar med olika uppgifter. Vi har genomgångar, diskuterar och arbetar enskilt och i par. Vi går gemensamt igenom med hjälp av bilder hur hela näringskedjan fungerar. Ni gör ett eget arbete om ett valfritt djur eller växt i Europa och sedan redovisa detta för klassen eller i en mindre grupp. Ta reda på vad en växt/djur behöver för att leva samt vilken betydelse växter/djur har för allt levande. Vi lär oss växtens delar, om frukt och fröspridning och om nedbrytarnas roll i naturen.                      

 

Bedömning:

Vi kommer att bedöma din förmåga att använda kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling samt din förmåga att använda biologiska begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i naturen.

Detta visar du genom diskussioner, i olika uppgifter samt i dina texter och bilder.

 

  

Reflektion-utvärdering

Vad betyder naturen för just dig ?

Hur kan du leva mer miljövänligt och hållbart ?

 

Uppgifter

  • No-uppgiften är indelad i tre delar!

Matriser

Bi
NO

Otillräckliga kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Biologi
Jag kan samtala om enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet som till viss del för samtalen framåt.
.Jag kan samtala om enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet som för samtalen framåt
Jag kan samtala om enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet som för samtalen framåt och fördjupar eller breddar dem.
Biologi
Jag har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
Jag har goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med ganska så god användning av biologins begrepp.
Jag har mycket goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av biologins begrepp.
Biologi
Jag kan beskriva och ge exempel på människors beroende av och påverkan på naturen och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
Jag kan förklara och visa på samband mellan människors beroende av och påverkan på naturen, och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
Jag kan förklara och visa på mönster hos människors beroende av och påverkan på naturen, och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
NO gemensamt
Systematiska undersökningar
Jag kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar.
Jag kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar.
Jag kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar.
NO gemensamt
Tolka texter med naturvetenskapligt innehåll.
Jag kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Jag kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Jag kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
No gemensamt
Framställa texter med naturvetenskapligt innehåll.
Jag kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
Jag kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med relativt god anpassning till sammanhanget.
Jag kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget.