👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kompistema Stjärnan

Skapad 2017-09-25 09:33 i Östervåla förskola Leklandia Heby
Förskola

Innehåll

Bakgrund:

Vi har observerat barnen och ser att det är mycket konflikter barnen emellan i gruppen och att de inte är så trevliga i sitt sociala samspel med varandra.  Vi kommer att jobba utifrån utvalda kompisböcker beroende på vilka konflikter som uppstår i gruppen. Vi kommer att arbeta ämnesövergripande.

Syfte:

Syftet med arbetet är att lära barnen respekt och ansvar mot sin kamrater.

Mål:

Målet är att barnen ska hjälpa varandra och ta kontakt med sina kamrater på ett positivt sätt samt att få ett demokratiskt klimat  i gruppen. Barnen ska känna sig trygga och våga vara sig själva och visa respekt mot varandra.

 

 Arbetssätt:

Vi kommer att dela in oss i mindre grupper och ge barnen mer talutrymme. Träna samarbetsövningar och närkontakt på olika sätt. Se nedan.

 

 

Uppgifter

 • Vecka 39

 • Vecka 40

 • Vecka 41

 • Vecka 42

 • Vecka 43

 • Vecka 44

 • Vecka 45

 • Vecka 46

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö, och
  Lpfö98 Rev. 2016