Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Folktales in English Modersmål F-3

Skapad 2017-09-25 10:45 i Modersmålsundervisningen Lunds för- och grundskolor
Väcka elevens nyfikenhet.
Grundskola 1 – 3
Vi jobbar runt en ny folksaga varje vecka och använder sagan som utgångspunkt för att samtala, lyssna, skriva och läsa.

Innehåll

 1. Avsnitt 1 Syfte

De målen från i Lgr 11 som planeringen har utgått ifrån 

Du skall kunna.....
arbeta med alfabetet och alfabetet ordning.
arbeta med ordförståelse
läsa korta ord/meningar
förstå och återberätta sagor
skriva av och skriva själv ord korta meningar
träna på att skriva berättelser

Avsnitt 2 Arbetsformar

 • Lyssna på en folksaga i muntligt berättandet
 • diskutera värderingar och innehåll
 • individuellt arbete och grupp arbete
 • högläsning
 • berätta muntligt om händelser vid flera tillfälle.
 • Lek
 • sång.

 

 

 

 

Avsnitt 3 Bedömning

Det som kommer att bedömas är din förmåga att: tala, läsa, skriva och förstå

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Ml
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
  Ml
 • reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Ml  1-3
 • Muntligt berättande för olika mottagare.
  Ml  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn i form av bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Ml  1-3
 • Rim, ramsor och gåtor ur modersmålets tradition.
  Ml  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter för barn med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas.
  Ml  1-3
 • Traditioner och högtider som eleven möter i olika sammanhang.
  Ml  1-3
 • Lekar och musik från områden där modersmålet talas.
  Ml  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: