👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott & Hälsa: Motorik och rörelse HT-17

Skapad 2017-09-25 11:41 i Björkåsskolan Unikum Piloter HT16
Ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysisk aktiva. Eleverna ska få pröva på olika slags aktiviteter och ges möjlighet att utveckla kunskaper om vad som påverkar den fysiska förmågan och hur man kan påverka sin hälsa livet ut. Genom undervisningen ska eleven bland annat lära sig olika begrepp, utveckla goda levnadsvanor, träna samarbete och sin respekt för andra. Skolans fysiska aktiviteter ska bidra till att eleven utvecklar en god kroppsuppfattning och tilltro till sin egen fysiska förmåga.
Grundskola 6 Idrott och hälsa
Motorik och rörelse

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen ska eleverna få möta många olika slags aktivteter. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om vad som påverkar den fysiska förmågan och hur man kan påverka sin hälsa genom hela livet. Eleverna ska även ges förutsättningar för att utveckla goda levnadsvanor samt ges kunskaper om hur fysisk aktivitet förhåller sig till psykiskt och fysiskt välbefinnande.

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper i att planera, genomföra och värdera olika rörelseaktiviteter. Eleverna ska genom undervisningen också utveckla kunskaper om begrepp som beskriver fysiska aktiviteter och ges förutsättningar att ta ställning i frågor som rör idrott, hälsa och livsstil. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sin samarbetsförmåga och respekt för andra. Undervisningen ska skapa förutsättningar för alla elever att under hela sin skoltid kontinuerligt delta i skolans fysiska aktiviteter och bidra till att eleverna utvecklar en god kroppsuppfattning och tilltro till sin egen fysiska förmåga.

Det här ska vi göra 

Träna på olika spel och lekar med motoriska inslag

Vi ska tala om olika begrepp inom idrott och hälsa

Vi ska träna på att anpassa oss till olika aktiviteter

Diskutera och resonera kring regler i olika spel och lekar

 

Det här ska vi bedöma:

Din förmåga att:

- Röra dig allsidigt och ergonomiskt

- Koordinera ihop olika grundmotoriska övningar

- Reflektera och analysera kroppsliga och mentala effekter av några träningsformer 

- Anpassningsförmåga till olika aktiviteter

- Att delta i lekar och olika spel 

- Reflektera och diskutera om olika skaderisker i lek och spel 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.
  Idh  4-6
 • Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer.
  Idh  4-6
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.
  Idh  4-6

Matriser

Idh
Dina kunskaper

E
C
A
Grundmotorik
Du ska med kroppskontroll och rörlighet kunna utföra olika rörelser och övningar som tillhör aktiviteten.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten.
Reflektion
Du ska kunna beskriva, både fysiska och psykiska upplevelser av olika aktiviteter och tänka på olika perspektiv såsom hälsa, motorik och kondition. Du ska även kunna reflektera hur hälsan kan påverkas både negativt samt positivt av olika aktiviteter och val.
Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
skador och skadeförebyggande
Du ska kunna beskriva, reflektera och analysera över vissa lekar, regler samt aktiviteter om vad som kan förbättras och hur vi kan undvika skador under lektionen genom att ge väl genomtänkta tips och ideer på regler och åtgärder.
Eleven kan ge enkla beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
Eleven kan ge utvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
Eleven kan ge välutvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.