Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Berättelsen om mig/SERIEteckning Utanförskap

Skapad 2017-09-25 14:22 i Söderskolan Falkenberg
Arbete kring serier och serieframställning.
Grundskola 6 Bild
I detta område kommer vi arbeta med serier och berättande bilder som kommunicerar med ett tydligt bildspråk och där budskapet framgår.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Bilder har stor betydelse för människors sätt att tänka, lära och uppleva sig själva och omvärlden. Vi omges ständigt av bilder som har till syfte att informera, övertala, underhålla och ge oss estetiska och känslomässiga upplevelser. Kunskaper om bilder och bildkommunikation är betydelsefulla för att kunna uttrycka egna åsikter och delta aktivt i samhällslivet. Genom att arbeta med olika typer av bilder kan människor utveckla sin kreativitet och bildskapande förmåga.

Förmågor som skall tränas och kopplingar till kunskapskraven:

Bildundervisningen är inriktad på processen i arbetet, där eleven bedöms utefter delaktighet på lektionen, engagemang och vilja att testa olika vägar till målet och en vilja att ta eget ansvar för sitt eget lärande.

Bedömning - vad och hur

För bedömning skall eleven:

-Göra en Instagram/Selfie berättelse om "Mitt sommarlov" bilderna ska ha olika bildutsnitt som t ex helbild,miljöbild,närbild m m 

-Göra en bildstripp med 3 rutor som handlar om "Min morgon"

-Träna på att rita streckgubbar m m 

-Skapa en serie med minst 5 rutor som ska handla om utanförskap serien ska ha en huvudperson.

-Presentera sin berättelse med syfte och sammanhang

 

Jag kommer bedöma din förmåga att...

- planera ditt arbete

- hur noggrann du är

- testa och ompröva och lösa problem

- slutföra arbetet

-presentera ditt arbete och vara självreflekterande

Detta gör jag genom att...

- lyssna till samtal och diskussioner där du deltar.

- följa ditt arbete,om du gör skisser

- läsa dina kompisbedömningar, 

- följa ditt genomförande av en övning.

 

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer i detta område att arbeta med serier. Du skall individuellt skapa en serie innehållande minst 5 rutor.

Serien skall ha en huvudperson, innehålla text och ha en tydlig handling och ett budskap som handlar om utanförskap.

Du kommer få arbeta med olika tekniker som du själv väljer och som du tycker passar till just din serie.

I området kommer vi ha:
- Genomgångar

- Diskussioner
- Eget arbete
- Processinriktat arbete
- Redovisning i klassen

- Kompisbedömningar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
  Bl  E 6
 • I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck.
  Bl  E 6
 • Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Bl  E 6
 • Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
  Bl  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Bl  E 6
 • Dessutom kan eleven presentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.
  Bl  E 6
 • Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
  Bl  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: