Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering av kärnverksamhet vid Storgårdens och Vitklövergatans förskola ht17/ vt18 Saltkråkan

Skapad 2017-09-25 16:52 i Storgårdens förskola Ale
Planering och uppföljning av kärnverksamhet samt prioriterade utvecklingsområden vid Storgården och Vitklövergatans förskolor.
Förskola
Utifrån Lpfö98 rev 2016 arbetar avdelningen på följande sätt när det gäller barnsyn, kunskapssyn och lärmiljö inom nedanstående områden.

Innehåll

 Tänk på att det är nuläge, analys och slutsats vi beskriver.

Normer och värden

Beskriv ert arbete: 

Använd er av Läroplanens skrivning, kap Normer och Värden 
och beskriv kort hur ni kommer arbeta med att stödja barnens utveckling


Nyckelord: Öppenhet, respekt, solidaritet, ansvar, hänsyn, demokrati, samspel, lika värde

 

- Vi kommer att arbeta med tema Bamse. Där kommer vi själva att ge karaktärerna egna egenskaper och olika områden som de står för. Bamse kommer att symbolisera just "normer och värden". Karaktärerna kommer att dyka upp på olika sätt under våra samlingar för att fånga barnens uppmärksamhet. 

- Vi vill få ihop barngruppen. Vi vill att barnen ska känna sig trygga i sin nya omgivning. Vi kommer att arbeta med hur man är en go kompis och hur man är mot varandra. 

- Vi ger barnen mycket omsorg och närhet. Vi försöker vara närvarande pedagoger i de vardagliga situationer som barnen stöter på under en dag på Saltkråkan, det gäller tex måltider, vila, blöjbyten osv. Där försöker vi stötta dem på olika sätt. Många barn biter och puttar, vi försöker uppmuntra dem att lösa konflikter på andra sätt, tex säga stopp eller ha en fröken med sig. 

- Då vi kommer att ha inskolning under nästan hela terminen har vi fått börja dela in barngruppen i mindre grupper då vi märker att de "gamla" barnen är oroliga och fysiska. 

- Barnen ska få trycka sina händer och efter det kommer vi att skapa något tillsammans som symboliserar gemenskap. Bamse kommer att dyka upp och vi kommer att introducera honom. I hans honungsburk dyker det upp olika aktiviteter och uppdrag. Första uppdraget kommer att bli att skapa med handavtrycken. I honungsburken kommer han även ha olika kompissånger med sig.

 

Bamse:

 • Arbetslaget ska stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter samt reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra.
 • Förskollärare ska ansvara för att det utvecklas normer för arbetet och samvaron i den egna barngruppen.
 • Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.

 

Analys:

- Våra bamsekaraktärer (handdockor) har hjälpt oss mycket i arbetet. Detta vill vi utveckla. Använda oss av det mer, mer drama eller "riktiga" figurer som dyker upp. Att vi pedagoger klär ut oss och spelar upp olika scenarier. Detta är något vi känner att vi pedagoger vill bli bättre på och säkrare på, vi behöver öva på det mer. Vi kan också återberätta situationer med hjälp av flano. Vi märker att förstärkningen med handdockorna fångar barnens uppmärksamhet på en annan nivå, vi märker att de fångar upp och pratar om det efter samlingar.

- Då vi har märkt att när vi haft samling tex ute så har vi fångat barnens uppmärksamhet på ett helt annat sätt. Vi kommer att testa att förflytta oss i samlingar, alltså testa andra rum eller ha det utomhus

- Vi kommer att arbeta med normer och värden hela tiden, det ska genomsyra vardagen. Det är en del av värdegrundsarbetet. Vi får upprepa och prata om hur man ska vara mot varandra. Genom detta stärker vi gruppen och ger barnen en rejäl och trygg grund att stå på. Vi vill att barnen ska känna tillhörighet och att alla barnen tillför något för gruppen. Detta gör vi genom att uppmärksamma barnen, lyssnar på dom och lyfter fram dom inför varandra i tex samlingar. Vi frågar barnen vilka som är här och inte här. Vi berättar att vi tänker på barnen när dom är borta, att vi har saknat dom. Det är viktigt att säga hej och hejdå. 

 

 

 

 

Utveckling och lärande

Beskriv ert arbete:

Använd er av Läroplanens skrivning, kap Utveckling och Lärande
och beskriv kort hur ni kommer arbeta med att stödja barnens utveckling


Nyckelord: Öppen, innehållsrik och inbjudande miljö, kreativitet och lustfyllt lärande, utforskande, nyfikenhet, intresse, erfarenheter, behov och åsikter

 

Bamse står för:

- förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära.

- förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler. 

- Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin identitet och känner trygghet i den.

 

•Barnen tränar mycket på att vänta på sin tur, även att sitta still på sin plats vid bordet eller samlingen. 

•Vi har skapat en inbjudande miljö för att väcka barnens nyfikenhet att skapa och lära. Vi förändrar ofta miljön. Möblerar om, sätter upp nytt på väggar. I hallen har vi på olika språk skrivit välkommen.

- Under decembermånad har vi en julkalender. I kalendern kommer olika uppdrag och aktiviteter. Alla barn kommer att få öppna en lucka. Vid tillfällena kommer även Bamse och hans vänner på besök.

- Färg och Form, Skalman introducerar olika färger för barnen.

 • 1: färgbesöket

  Röd, Skalman tar med sig sin kompis Lilleskutt som berättar om sin favoritfärg, den är röd – hans fluga/rosett är röd. Lilleskutt har med sig en korg, han frågar barnen om de kan samla röda saker/föremål till honom och samla dem i korgen.

  Vi ger barnen några förslag på vad vi kan leta efter.

 • Vi använder de röda legoklossar när vi räknar barnen. I samlingarna har vi sedan använt olika färger på legoklossar. Dessa får barnen hjälpa till med i samlingen att stapla eller sätta ihop och vi räknar sedan hur många klossar det är. En kloss är ett barn.


Färgsamlingar:


Vår matramsa under färgtemaperioden ”Formmonstret formmonstret mums mums filibums, vill du ha en röd cirkel till lunch?”

Denna ramsa kommer vi att byta ut allteftersom vi byter färg och form.

Formmonstret kommer till samlingen, barnen får mata hen med en röd cirkel

 

 • Barnen får måla med olika röda färger

 • De äldre barnen kommer att fota röda föremål som finns på förskolan, dessa foton får de sedan visa i samlingen för de yngre barnen. På så sätt blir hela gruppen delaktig.

 • Fotona sätts upp på vår röda vägg

 • Röd karamellfärg i vatten – blandar så vattnet blir rött

 • Under fruktsamlingar kommer barnen att få varsin egen skål. Det kommer vara små skålar med olika färger. Till en början röd och allteftersom utöka med grön, gul, blå.

 • Vi prövar på olika tekniker då vi målar i ateljén. Då vi målade de röda konstverken använde vi oss av penslar. De gröna konstverken har barnen målat med hjälp av putterkulor. De rullar kulorna över färgen i en skokartong. Spännande att se hur målningen växer fram då de vickar kartongen fram och tillbaka. De blå konstverken målar vi med hjälp av svampar, här får barnen prova på att "dutta" på färgen med hjälp av svampen

   

Lille skutt: Plantering.

Barnen får måla krukor. Vi planterar med barnen i smågrupper. Efter att alla har barn har gjort detta kommer vi att knyta ihop det med någon slags samling där lille skutt kommer dyka upp.

 

Natur, matematik och teknik är Skalmans område.

Skalman står för:

 

 • Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära.

 • Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen stimuleras och utmanas i sitt intresse för naturkunskap och teknik.

 • Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt mätning, tid och förändring.

Farmor:

 • Arbetslaget ska utmana barns nyfikenhet och begynnande förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik.
 • Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen ges förutsättningar för utveckling och lärande och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga.
 • Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

 

Farmor kommer när vi bakar pepparkakor.

 

Analys:

- Detta läsår valde vi bland annat att fokusera på färg och form, då ett av de olika prioriterade områdena var teknik lät vi barnen utforska och prova olika målartekniker. Genom att erbjuda barnen olika material att måla med kunde de själva utforska de olika teknikerna genom lek, kreativitet och fantasi. De övar sin finmotorik genom att utforska och leka med färgen. De får även träna sina olika sinnen genom att bland annat måla med fingerfärg.

Med de olika teknikerna vill vi göra barnen uppmärksamma  på att det finns olika tekniker och sätt att skapa på. Inget sätt är rätt eller fel.

Vi uppmärksammar även att alla barn inte känner sig bekväma i de olika teknikerna men då erbjuder vi dem att prova en annan teknik.

 

- Kring flerspråkighet har vi inte gjort större aktiviteter eller teman. Men vi har diskuterat det mycket i arbetslaget. Vi tycker att det viktigaste är att ha en tillåtande miljö. Vi har satt upp "välkommen" på olika språk i hallen. Vi vill att alla ska känna sig välkomna oavsett vart man kommer ifrån eller vad man har med sig i bagaget. Vi har ett öppet och tillåtande klimat.

 

 

 

Barns inflytande

Beskriv ert arbete:

Använd er av Läroplanens skrivning, kap Barns Inflytande
och beskriv kort hur ni kommer arbeta med att stödja barnens utveckling


Nyckelord: Uttrycka tankar och åsikter, ansvar, demokratiska principer, reellt inflytande, rättigheter och skyldigheter

 

-Barnen är med och påverkar vardagliga val, så som vad de vill ha på tallriken vid måltider samt vilken frukt de vill ha vid samlingen. Vilken sång vi ska sjunga på samlingen. Eller vilken matramsa vid måltider.

- Vi låter barnen komma till tals och lyssnar på det som dem har att säga.  

Analys

- Vi har uppmärksammat att de yngre barnen ibland har för många val att göra. Där försöker vi pedagoger i stället välja kanske tre alternativ men då får barnen möjlighet vara med och påverka och göra val men samtidigt inom ett begränsat område.

- Vi tycker att dom vardagliga samtalen med barnen är viktiga. Vi lyssnar på dem och låtar alla komma till tals. Det kan vara vid samlingar, blöjbyten eller matsituationer.

Förskola och hem

Beskriv ert arbete:

Använd er av Läroplanens skrivning, kap Förskola och Hem
och beskriv kort hur ni kommer arbeta 


Nyckelord: nära förtroendefullt samarbete, möjligheter att påverka, delaktighet

 

- Just nu prioriterar och fokuserar vi på inskolningar, det är nästan en helt ny barngrupp. 

-Föräldramöte, inskolningssamtal samt uppföljningssamtal.

- Vi arbetar för att få ihop barngruppen, vi vill att barnen knyter an till oss och att de känner sig trygga med oss. Vi vill även ha ett förtroendefullt samarbete med vårdnadshavare. 

-Bloggar varje vecka.

- Vi kommer att bjuda in föräldrarna en morgon. Julmys med egen medhavd frukostfikakorg blir det. Barnen kommer att sjunga julsånger som vi har tränat på.

 

Analys:

- Vi har upplevt positiv respons från föräldrar då vi gör blogginlägg varje vecka. I dessa inlägg kommer information om vad som händer i verksamheten eller allmän info. Vi visar bilder och föräldrar har möjlighet att ge kommentarer. Att göra veckobrev är en ny metod för oss som vi tycker fungerar bra. På detta sätt får föräldrar en inblick i vardagen.

- Vi har haft flera inskolningar under läsåret. Då vi märkt att det har stor betydelse för barnet arbetar vi med att ha en anknytningsperson till en början. Detta har fungerat mycket bra och vi kommer att fortsätta på samma sätt nästa termin.

Prioriterade områden

Beskriv ert arbete med årets utvecklingsområden.

Nyckelord: Utvärdering/Pedagogiskt Bokslut, kartläggning av grupp och Likabehandlingsplan

Prioriterade ämnen -  Se utveckling och lärande

 

Vi har inte gjort någon självskattning då våra vårdnadshavare inte fyllt i enkäter.

 

Till nästa år:

- Bli mer strukturerade på analys efter varje aktivitet

- Arbeta i smågrupper

- Haft bra upplägg på våra inskolningar, fortsätta som vi gör

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: