Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering av kärnverksamhet vid Storgårdens och Vitklövergatans förskola ht17/ vt18 Villa Villekulla

Skapad 2017-09-25 16:52 i Storgårdens förskola Ale
Planering och uppföljning av kärnverksamhet samt prioriterade utvecklingsområden vid Storgården och Vitklövergatans förskolor.
Förskola
Utifrån Lpfö98 rev 2016 arbetar avdelningen på följande sätt när det gäller barnsyn, kunskapssyn, organisation och lärmiljö inom nedanstående områden.

Innehåll

 •  Tänk på att det är nuläge, analys och slutsats vi beskriver.

Normer och värden

Beskriv ert arbete: 

Använd er av Läroplanens skrivning, kap Normer och Värden 
och beskriv kort hur ni kommer arbeta med att stödja barnens utveckling


Nyckelord: Öppenhet, respekt, solidaritet, ansvar, hänsyn, demokrati, samspel, lika värde

 

 •  Nu i början har vi fokuserat på inskolning. Vi har arbetat mycket med samspel, trygghet och att lära känna varandra. 

Lika värde:

  • Vi fortsätter med arbetet kring hur man är en bra kompis, vi samtalar ofta om hur man är en bra kompis vid olika tillfällen.

  • Under den här terminen har vi främst fokuserat på att prata om hur man är en bra kompis under samlingarna. Samt olika samarbetsövningar, ex att dem har fått jobba tillsammans med att göra teckningar två och två. 

 • arbetat med hur man är en bra kompis, där alla är lika mycket värda oavsett kön, etnicitet och bakgrund. Analys/resultat: Juni 2018, Barnen har hitta andra konstellationer börjat leka i större grupper (5-6 barn, istället för 4) så flera barn får vara med och leka och samspela. Detta har resulterat i att konflikterna har ökat. i feb/mars 2018, så funkade det bäst för barnen att leka 4 stycken i ett rum. Men nu har vi sett att i de flesta konstellationer(ibland) fungerar att leka 6 stycken. Då samarbetet har ökat.

Ansvar:

 • arbetat med att städa, barnen ska kunna plocka undan och sortera efter leken. Vi har även börjat med iPad-biljetter där barnen själva ansvarar för när de vill använda den. Vi har börjat att ha buffé under alla måltider där barnen får ansvaret att lära sig att ta den mängd mat som de känner att de orkar. Ta på kläder själva är ett ansvar som vi arbetar med dagligen hela tiden. 
 • Föregående punkt fortlöper. Vi har börjat med dukvärdar. Det innebär att barnen får vara med och ansvara för dukning samt hämta vagnen.
 • Barnen får själva ansvara för att hänga upp sina ytterkläder/skor efter utevistelse.

 

 


Analys/resultat: Juni 2018. Vi kan se att större delen av barngruppen visar att de försöker ta sitt ansvar efter deras egen förmåga, men detta är något vi behöver jobba vidare med.


 

Demokrati:

 • När vi valt matramsa så "röstar" barnen på vilken de ville ha, samt vilken gård dem velat gå till. 
 • Föregående punkt fortlöper. Barnen får vara med och påverka din dag på förskolan.
  • De får också rösta om vi ska gå till skogen eller om vi ska gå till en lekplats

  • De får påverka om vi ska de vill leka inne eller ute.

 

 

 

Analys/resultat: Genom att vi i samlingar låter barnen rösta om ovanstående punkter, så ser vi att barnen börjat få en förståelse över vad demokrati är och vad det innebär att man kan vara med att påverka sin vardag på förskolan.

 

 

 

Öppenhet och respekt:

 

 • Vi har samtalat med barnen om hur viktigt det är att prata och lyssna på varandra. 

 • Vi upprepar oss ofta vid samlingstillfällen om hur viktigt det är att lyssna på varandra och samtala med varandra.

 • Vi påminner om turtagning vid samtal, att man får respektera att man får vänta på sin tur.

  Analys/resultat: Juni 2018, Vi ser att barnen har börjat lära sig att vänta på sin tur, turas om att lyssna och prata i vissa situationer.

 

Solidaritet:

  • Detta arbetar vi mycket genom vårt kompistema. Om hur viktigt det är att få vara med i leken och turas om i respektive rum tex lekhallen.

  • Vi har börjat läsa en bok som heter "vänta på din tur". Den handlar om turtagning och rättvisa. Barnen är med och har olika idéer om hur vi använder oss av turtagning och även när.

  • Vi har också läst boken ”Samarbeta”, den handlar om att man ska hjälpa varandra. Igelkott och kanin.

   Analys/resultat: Juni 2018, Genom att vi i lekhallen har bilder på alla barnen, som är eller har varit i lekhallen. Blir det mer konkret för barnen och dem ser att alla får vara med och turas om att vara där bara att man får vänta på sin tur. Med detta ser vi att barnen lär sig att alla får vara med.

    Vi upplever att vi har fångat deras intresse angående böckerna och dom frågar ofta om dem.

Utveckling och lärande

Beskriv ert arbete:

Använd er av Läroplanens skrivning, kap Utveckling och Lärande
och beskriv kort hur ni kommer arbeta med att stödja barnens utveckling


Nyckelord: Öppen, innehållsrik och inbjudande miljö, kreativitet och lustfyllt lärande, utforskande, nyfikenhet, intresse, erfarenheter, behov och åsikter 

 

 • Barnen har fått utveckla sin kreativitet och fantasi genom vårt kompisträd, där barnen fick rita av sina egna händer, klippa ut dem och sen dekorera handen efter sin egen fantasi. Barnen utvecklar även sina erfarenheter inom klippning med sax på papper och greppet om saxen (finmotorik).

 • De flesta barn fick prova att klippa sin egna hand i den utveckling dem själva är i.

 • Barnen har även fått erfara vattenfärger där de fick fria händer på vad de ville måla. Här fick barnen erfara med vatten och färg, hur mycket vatten behövs för att få färg från "färg kakan", vilka färger kan man blanda för att få en annan färg än de som redan finns. 

 • Vi har genom samling och röris lärt in namnen på kroppens olika delar. 

 • Vi har jobbat mycket med olika språk tex tecken som stöd.

 • Vi har delat barngruppen i 2 grupper, en kaningrupp (de yngsta barnen) och en igelkottsgrupp (de äldsta barnen).

  Analys/resultat: Juni 2018, Att vi har delat barngruppen (21 st) i två grupper med 10 barn i ena och 11 i andra, har vi sett att lärandet och samspelet fungerat desto bättre. Att ha mindre grupper gör att vi som pedagog och barn kan utveckla lärandet mer och barnen får en mer stimulerande vistelsetid på förskolan.  Detta fungerar bara 2 gånger i veckan. Vi ser att det blir bättre resultat i mindre barngrupper. Arbetet med tecken som stöd har gett en bra reslutat då barnen visat stort intresse för detta.

 

Barns inflytande

Beskriv ert arbete:

Använd er av Läroplanens skrivning, kap Barns Inflytande
och beskriv kort hur ni kommer arbeta med att stödja barnens utveckling


 • Nyckelord: Uttrycka tankar och åsikter, ansvar, demokratiska principer, reellt inflytande, rättigheter och skyldigheter

 

 

 • Barnen väljer sina aktiviteter och lekar själva varje dag, med undantag när vi har planerad aktivitet. 

 • När vi valt matramsa så "röstar" barnen på vilken de ville ha, samt vilken gård dem velat gå till. 

 • De får också rösta om vi ska gå till skogen eller om vi ska gå till en lekplats

   

  Analys/resultat: Juni 2018, vi har uppmärksammat att det behövs mer strukturerade aktiviteter då det kan uppstå en hel del konflikter. Det kan tillexempel vara att vi förklarar för barnen att vi provar att vara med andra kompisar än dem man alltid är med, vi vägleder dem till att det inte blir konflikter.

 

Förskola och hem

Beskriv ert arbete:

Använd er av Läroplanens skrivning, kap Förskola och Hem
och beskriv kort hur ni kommer arbeta 


Nyckelord: nära förtroendefullt samarbete, möjligheter att påverka, delaktighet

 

 • Inskolning: haft inskolningssamtal med en del föräldrar.

 • Vi har haft föräldramöte där föräldrarna har fått vara delaktiga och påverkat. Föräldrarna fick vara med och bestämma om vi skulle ha en leksaksdag och hur ofta den skall vara. 

 • Unikum, vi skriver Pippibrev varje vecka så föräldrarna ser vad vi kommer att göra under en vecka på förskolan.

 • Utvecklingssamtal (klara), förskolans dag, lucia.

  Anaylys/resultat:  Juni 2018,  att föräldrarna får vara med och påverka underlättar föräldrar-dialogen vid hämtning/lämning, samt att de får en inblick i hur förskolan och vi arbetar, ibland annat lärandet.

 

Prioriterade områden

Beskriv ert arbete med årets utvecklingsområden.

Nyckelord: Utvärdering/Pedagogiskt Bokslut, kartläggning av grupp och Likabehandlingsplan

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: