Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering av kärnverksamhet vid Storgårdens förskola Bullerbyn ht17/ vt18

Skapad 2017-09-25 17:25 i Storgårdens förskola Ale
Planering och uppföljning av kärnverksamhet samt prioriterade utvecklingsområden vid Storgården och Vitklövergatans förskolor.
Förskola
Utifrån Lpfö98 rev 2016 arbetar avdelningen på följande sätt när det gäller barnsyn, kunskapssyn, organisation och lärmiljö inom nedanstående områden.

Innehåll

 Tänk på att det är nuläge, analys och slutsats vi beskriver.

Normer och värden

I början av hösten inskolade vi 13 barn och blev 14 i gruppen. Vi fokuserade mycket på att vi skulle få en trygg barngrupp och fasta rutiner. Det var en intensiv period att skola in så många och dessutom var vi ett nytt arbetslag som skulle lära känna varandra. Vi kände av att barnen försökte hitta sin plats i gruppen, vi fick lösa mycket konflikter då det var mycket bett och rivningar. Vi upplevde att vi fick en bra samsyn i arbetslaget och jobbade hårt att få in tryggheten i gruppen. Vi kände oss slitna med nöjda då vi såg positiva resultat i gruppen och då blev det tufft beslut att vi skulle inskola ett barn till. Det fanns ingen tid för återhämtning utan bara att ta nya tag. Nu i efterhand blev vi ändå glada att vi blev en full grupp och kunde fokusera på annat än inskolningar.

I januari startade vi upp ett nytt tema "Björnen Mio" som har varat under hela terminen. Genom björnen Mio kunde vi ta upp olika dilemman som vi upplevde i gruppen som att vara vänner, ovänner, bitas. Mio blev snabbt en populär figur hos barnen och det har fungerat väldigt bra att använd honom som problemlösare. Barnen har längtat efter att Mio och hans vän Ludde skulle komma och vara med på samlingarna.

Analys: ett väldigt enkelt sett att uppfånga barnens uppmärksamhet genom ett gosedjur och man har då möjlighet att ta upp dom problemen man ser utifrån barngruppen. Vi har använt oss av en grovplanering under terminen, vad vi vill att Mio ska förmedla men har lätt kunnat ändra om i planerna utifrån barngruppens behov.

 

Utveckling och lärande

Beskriv ert arbete:

Använd er av Läroplanens skrivning, kap Utveckling och Lärande
och beskriv kort hur ni kommer arbeta med att stödja barnens utveckling


Nyckelord: Öppen, innehållsrik och inbjudande miljö, kreativitet och lustfyllt lärande, utforskande, nyfikenhet, intresse, erfarenheter, behov och åsikter 

Vi har mycket bredvidlek. Leksaker hälls ut och mycket testas genom att smaka, bita och känna på det. Många vill ha samma leksaker samtidigt. Vi tränar mycket turtagande. Barnen använder sig mest av kroppsspråket genom att peka men även bitas och rivas när någon kommer för nära.

Vi har många nya ideér kring våran miljö för att göra den allt mer inbjudande, som vi kommer att förverkliga innan julledigheten. Vi tror att det kommer passa våran barngrupp med vad vi ser att dom intresserar sig för, där vi gjort en del inköp av nya leksaker för att fler skall kunna göra samma aktivitet och för att väcka deras nyfikenhet.

Vi har namnsång och sångsamling varje dag som barnen gillar. Det är en trevlig stund som barnen uppskattar och många deltar genom att lyssna in och några få sjunger med och gör rörelser. Genom föräldrarna får vi bekräftat att det lärs mycket nya sånger då det sjungs hemma.

I vårat tema Färger har vi märkt att på samlingarna vågar barnen inte svara ännu i stora gruppen men under resten av dagen ser vi att dom har tagit till sig av det vi pratar om i samlingen. Det gäller även med sångerna vi sjunger. Matramsa och namnsång är något som har blivit en viktig del av dagen på förskolan. Barnen själva påminner oss om detta.

I samlingen är det fler barn som börjar få litet ordförråd och kan svara på frågor och berätta. Fler sjunger med i sångerna och många uppskattar våra rörelsesånger och deltar med stor inlevelse.

Genom vår tema "Björnen Mio" har vi lärt oss om konflikthantering, odla, hälsa (hyfs, att röra på sig, skada sig, kroppen), sopsortering, brandövning (uttrycknings fordon), nationaliteter, och matematik.

Analys: Nu i efterhand märker vi att vi har hoppat mycket mellan ämnena. Vi kunde kanske mer följt en röd tråd som till exempel att ha alla hälsoämnena i en följd. Det som har känt skönt är att hyfsveckan som egentligen  är inplanerad på hösten men vi kände att våra barn var inte mogna för det då och då kunde vi istället planera in hyf veckan på våren i lugn o ro utan att känna någon stress, även skräpplockarveckan la vi in när det passade gruppen. Vi har kunnat anpassa temat till barnens utveckling/behov. Under övriga tiden på förskolan har vi märkt att dom har tagit till sig saker som vi tagit upp i temat så som hosta i armvecket m.m. Vi har även kört upprepningar från tidigare samling för att se vad barnen snappat upp.
Vi har tidigare hoppat över läroplansmålet med flerspråkighet och nationaliteter då vi ansåg att barnen var för små för att förstå detta. Genom studiedagen fick vi nya insikter om hur viktigt det är att belysa detta och stärka barn med flerspråkighet.
Varje samling innehåller namnsång och sånger till temat. Vi ser att det ger barnen mycket i deras språkutveckling och är positiv och medryckande i samlingar.

 

 

Barns inflytande

Beskriv ert arbete:

Använd er av Läroplanens skrivning, kap Barns Inflytande
och beskriv kort hur ni kommer arbeta med att stödja barnens utveckling


Nyckelord: Uttrycka tankar och åsikter, ansvar, demokratiska principer, reellt inflytande, rättigheter och skyldigheter

Vid matsituationerna är barnen med och bestämmer vad de vill ha. Många använder sig av kroppsspråket för att visa vad de vill. Genom bilder kan de visa vad de vill använda för material under fria leken.

Barnen har påverkat oss pedagoger om vad vi skulle göra för nya inköp till avdelningen.

Vi jobbar mycket med att barnen skall lära sig att städa undan innan nästa aktivitet tas fram. Vi ser små framsteg hos dom äldre barnen att kunna ta ett större ansvar.

Vid matsituationerna kan många av barnen sätta ord på vad de önskar. Vi får fortfarande påminna om att plocka undan men även där ser vi framsteg med att hjälpa till.

Barnens ordförråd utvecklas hela tiden så fler och fler kan uttrycka sina önskemål med ord nu. Kommer mycket fler önskemål om olika aktiviteter som barnen vill göra. Det känns som vi behöver ha nytt material att erbjuda.

Analys: Vi måste styra upp och anpassa antal barn för vissa aktiviteter till exempel tågbana, sitta vid bordet och pärla, och pussla. Barnen är nyfikna och framåt och ser dom att en ny aktivitet startas upp vill alla vara med. Det är svårt att hinna med om pedagogen måste lägga fokus på annat för då förstörs oftast aktiviteten.
Vi måste bli bättre på att ha en som är ansvarig för aktiviteterna med barnen och den andra är löpare. Tänka på att inte sätta igång mer aktiviteter än vad man hinner med.

Förskola och hem

Beskriv ert arbete:

Använd er av Läroplanens skrivning, kap Förskola och Hem
och beskriv kort hur ni kommer arbeta 


Nyckelord: nära förtroendefullt samarbete, möjligheter att påverka, delaktighet

De nyinskolade barnens föräldrar har haft ett inskolningssamtal där vi berättar om verksamheten och de berättar om sitt barn. Vi har blogginlägg på Unikum var eller varannan vecka. Personlig kontakt med föräldrarna vid lämning och hämtning.

Vi har haft uppföljningssamtal med snart hela gruppen, vi försöker hålla samtalen till 15min. Vi har fått väldigt mycket positiv feedback.

Föräldrar och syskon är inbjudna till ett julmys, för att få känna delaktighet i en aktivitet vi gör med barnen.

Vi är lyhörda för föräldrarnas synpunkter och jobbar på att ha ett bra samspel.

Vi har haft utvecklingssamtal, cirka 30 minuter med varje barn. På samband med det har vi publicerat lär logg "Jag kan".  

Analys: Vi känner att lärloggsinläggen blir oftast bara inför utvecklingssamtalet. Vi har börjat träna på att göra lärloggsinlägg spontant under terminerna. Vi gör fler gruppinlägg nu eftersom bloggen inte finns kvar vid överflyttning till ny avdelning, något vi måste utveckla ännu mer.

 

Prioriterade områden

Beskriv ert arbete med årets utvecklingsområden.

Nyckelord: Utvärdering/Pedagogiskt Bokslut, kartläggning av grupp och Likabehandlingsplan

 

När vi gjorde självskattningen tycker vi att vi har fått med lite av allt. Vi tyckte att vi hade fått med mycket saker i vårt arbete men vi hamnade ganska lågt i tabellen vilket kändes lite tråkigt.
Vi har inte valt några speciella områden att utveckla. Vi har lagt fokus på att barnen ska träna på att arbeta tematiskt i stor grupp och i mindre grupper och att få inblick i många olika ämnen som vi sedan tror kommer jobbas vidare med när dom kommer till äldregrupp.

Våra föräldrar har inte svarat på GR-enkäten då tillräckligt många av barnen inte hade åldern inne då. Så vi har egentligen inte fått ett resultat om vad föräldrarna tycker. Synd!

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: