👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rutan och Randan

Skapad 2017-09-25 17:58 i Gullängens förskola Halmstad
Förskola
Projektet under hösten 2017 kommer att utgå från Rutan och Randan och tillsammans med dem kommer vi upptäcka matematik på ett roligt och lustfyllt sätt. Dessa är kopplade till utvalda läroplansmål.

Innehåll

 

VAD

 • Beskriv kortfattat vilket projekt vi ska arbete med, projektets namn.
  Vi vill väcka barnens intresse för matematik genom att arbeta med Rutan och Randan och de fem böckerna om dem, som tar upp olika matematiska områden som mängd, mäta, läge, sortera och mönster.
   
 • Vilka styrkor/framgångsfaktorer tar vi med oss in i projektet?
  Våra styrkor som vi tar med oss in i projektet är bland annat våra lärmiljöer, dessa lägger vi mycket fokus kring. Miljöerna inspirerar barnen och skapar diskussioner och reflektioner. Vi tar även med oss att det fungerat väldigt bra att dela in barnen i mindre grupper. Detta vill vi fortsätta med.

 • Vilka utvecklingsområden ska vi arbeta mot.
  Lärmiljöer blir våra utvecklingsområden då vi vill fånga och inspirera barnen i vårt nya projekt om matematik. Vi vill även bli bättre på att strukturera upp alla dagar i veckan, som tex att utveckla arbetet med valkort på torsdagar samt att jobba med bildstöd.

 

VARFÖR

 • Beskriv varför vi har valt detta projekt?
  Vi har valt att arbeta med Rutan och Randan för att vi har sett ett stort intresse av matematik hos barnen och ett behov av att fokusera på detta på avdelningen. För att göra lärandet lustfyllt och roligt har vi valt att utgå från böckerna om Rutan och Randan. Vi kommer även att lägga stor vikt vid det sociala samspelet.

   

  HUR
 • Vilka aktiviteter/områden ska vi utgå ifrån i projektet? (mind map)
   

   
 • Beskriv hur barnen ska få utforska/upptäcka/uppleva?
  I projektet är vi varje vecka inne en dag och ute en dag, då vi oftast går iväg i vårt närområde. Stora gruppen är ute när mellan gruppen är inne och tvärtom. Detta gör att vi inte blir så många barn på samma ställe samtidigt och vi får bättre utrymme för våra aktiviteter på avdelningen. Vi kommer att erbjuda många olika uttrycksformer för barnen att utforska och uppleva. Några av dem är utematematik med uppdragskort, vi tillverkar sagopåsar där barnen själva kan leka sagan, vi läser böcker,  vi letar exempelvis mönster ute och inne och vi ska skapa en plats eller ett hus där Rutan och Randan kan bo m.m.

 • Hur skapar vi förutsättningar i barngruppen för vårt projekt? (organisation, grupper)
  För att skapa förutsättningar i vårt projekt kommer vi arbeta i grupper; mellangruppen och stora gruppen. Stora gruppen är barn födda-12 och mellangruppen är övriga barn. Vi kommer arbeta med projektet tisdagar och onsdagar och på torsdagar arbetar vi med gemsamma projekt på avdelningen. Måndagar och fredagar har vi planeringar på Gullängen.

 • Hur ska vi förbereda i våra lärmiljöer/material?
  Våra lärmiljöer är nu indelade med material kring exempelvis språk, matematik och skapande. Tanken är att fylla på våra miljöer och våra väggar med material från vårt nya tema efterhand som temat fortskrider. Det ska synas på avdelningen både för barn och föräldrar vad vi jobbar med.

 • Hur planerar vi uppstart/introduktion av projektet?
  Inför uppstarten av detta nya tema åker vi iväg på en gensammans utflykt tillsammans. Tanken där är att introducera de nya kompisarna Rutan och Randan för barnen. Utflykten gör vi för att stärka det sociala samspelet mellan barnen och bygga vidare på nya relationer nu när vi startat upp med en ny barngrupp. Detta skapar även en gemensam upplevelse på avdelningen som vi kan diskutera och reflektera kring tillsammans i vårt projekt

 • Hur gör vi barnen delaktiga i projektet?
  Vi pedagoger grovplanerar temat och barnen är sedan med i det vi gör och kommer med nya infallsvinklar som vi jobbar vidare med. Vi fotograferar och dokumenterar det vi gör och tillsammans med barnen pratar och reflekterar vi kring bilder och filmer.

 • Hur gör vi vårdnadshavarna delaktiga i projektet?
  För att göra föräldrarna delaktiga i temat använder vi oss av unikum, whiteboardtavlan, dokumentationer, samtal, fotoramen samt föräldramöten. Föräldrarna får även gärna komma in på avdelningen och titta vad vi gör.

 

RESULTAT

 • Vilka är våra förväntade effekter av arbetet i projektet?
 • Vi vill se en ökad matematisk kunskap hos barnen.
 • Att barnen upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker.
 • Arbetsro genom att vi pedagoger tänker på hur vi delar upp dagen samt på vad vi erbjuder i våra miljöer.


 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang,
  Lpfö98 Rev. 2016