👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO 2017/18, klass 7d

Skapad 2017-09-25 19:25 i Kronängsskolan Vaxholm Stad
Grundskola 7 – 9 SO (år 1-3)
Undervisningen redovisas endast översiktligt i denna planering. Lektionsplaneringen och annat material publiceras i samband med respektive undervisningstillfälle på Microsoft 365, under rubriken SO. OBSERVERA: Övningarna under rubriken "Uppgifter" görs oftast på lektionstid i skolan. (De uppgifter som kräver studier hemma återfinns i kalendern för åk7.) Uppgifterna är allmänna och kan komma att anpassas för den enskilde eleven.

Innehåll

 • Vecka 2-2018

Tisdag

Uppstart

Fredag

Muntligt framträdande (video)

 

TEMA STATSBILDNING

 

 • Vecka 3

Tisdag

Riksdag: Från förslag till beslut (Fokus på begrepp)

Tisdag-AULAN-Projektet

Demokratin i Sverige

Fredag

Regering och myndigheter (Fokus på begrepp)

 

 • Vecka 4

Tisdag

Kommuner

Fredag

Seminarium

 

TEMA EKONOMI

 

 • Vecka 5

Tisdag

Ekonomi (BNP och statsbudgeten)

Tisdag-AULAN-Projektet

Privatekonomi

Fredag

***

 

 • Vecka 6

Tisdag

***

Fredag

Ekonomi (Arbetslöshet och statsbudgetenI+II) 

 

 

 • Vecka 7

Tisdag

Ekonomi (Inflation, ränta och statsbudgeten)

Fredag

Ekonomi (Seminarium)

 

 

TEMA RELIGION

 • Vecka 8

Tisdag

Studiebesök kyrkan (församlingshemmet) kl 10:00

[Tema "medmänniska": om människans roll/uppdrag i världen. Film och diskussion. Ingen läxa]

Fredag

Monoteism/Abrahamitiska religionerna

["Centrala tankegångar": Föreläsning om hur man ser på Gud och människans roll/uppdrag i världen]

 

______________________________________________________________

S P O R T L O V

______________________________________________________________

 

 • Vecka 10

Tisdag

Monoteism/Abrahamitiska religionerna, forts 

["Begrepp": Repetition av förra lektionen samt tolkningsövningar med Bibeln och Koranen om människans roll/uppdrag i världen. Föreläsning om olika begrepp inom religionerna. Begreppen är läxa till nästa gång.]

Tisdag-AULAN-Projektet

Etik

Fredag

Hinduism

["Centrala tankegångar": Föreläsning om hinduismens syn på Brahman och människans roll/uppdrag i världen. Viktiga begrepp i läxa till nästa gång.]

 

 

 • Vecka 11

Tisdag

Hinduism, forts

["Begrepp": Socrativetest. Föreläsning om hinduistiska begrepp. Minipresentationer nästa gång utifrån de begrepp ni tilldelats.]

Fredag

Buddhism  

["Centrala tankegångar": Föreläsning om buddhismen, en annorlunda religion. Ingen läxa till nästa gång]

 

 • Vecka 12

Tisdag

Buddhism, forts  

["Centrala tankegångar, forts": Vi fortsätter med den åttafaldiga vägen och hur den leder fram till Nirvana.]

Tisdag-AULAN-Projektet

Etik, forts

Fredag

Avslutande seminarium

[Inledningsvis prövas begrepp inom samtliga världsreligioner. Därefter har vi en diskussion kring likheter och olikheter i helklass. Slutligen får alla skriva ett resonemang kring likheter och olikheter mellan några världsreligioner.]

 

 

 

TEMA HISTORIA

 • Vecka 13

Tisdag

Antiken, Romerska riket

Fredag

LÅNGFREDAG

 

______________________________________________________________

P Å S K L O V

______________________________________________________________

 

 

 • Vecka 15

Tisdag

Studie- och yrkesvägledning

Antiken, Romerska riket (forts)

Fredag

Repetition av stormakter under forntiden/antiken.

[Återkoppling till förra lektionen och delning av en presentation, skapad av de olika grupparbetena. ]

Machtübernahme (Hitlers maktövertagande)

[Tilldelning av uppgift genom lärloggen, samt genomgång av de första två bakomliggande faktorer som ledde fram till maktövertagandet: Ekonomisk kris och populism. Övriga faktorer presenteras nästa lektion.]

 

 

 

 • Vecka 16

Tisdag

Machtübernahme (Hitlers maktövertagande), forts

[Genomgång av de övriga bakomliggande faktorer som ledde fram till maktövertagandet.]

Fredag

Första världskriget

[Genomgång utifrån Gleerups (se "Gleerups, första världskriget.docx" i 365/utbildningsmaterial). Fokus på hur första världskriget på olika sätt ledde fram till Hitlers maktövertagande. Introduktion av Gleerups överstryknings- och kommentarsfunktion.]

 

 

 

 • Vecka 17

Tisdag

Industrialiseringen

[Genomgång av den industriella revolutionen och samhällsförändringarna. Fokus på hur detta på olika sätt ledde fram till Hitlers maktövertagande.]

Fredag

Industrialiseringen, forts

[Framväxten av ideologier. Exempel på industrialiseringens utveckling i Storbritanniens, Napoleons betydelse för nationalismen samt industrialiseringen av Sverige.]

 

 

 

 • Vecka 18

Tisdag

LOV

Fredag

Arbetspass inför inlämning

[Fokus på grunderna i powerpoint, samt att få med faktorer de upplever viktiga för att förklara att Hitler lyckades komma till makten i presentationen. Jag handleder under hela lektionen]

 

 

 

 • Vecka 19

Tisdag

Arbetspass inför inlämning, forts

[Fokus på att hjälpa de som missade förra lektionen, samt fortsatt handledning av övriga. Målet är att alla kan utveckla arbetet självständigt hemma inför inlämningen.]

Fredag

LOV

 

 

 

 • Vecka 20

Tisdag

Inlämning av uppgiften "Hitlers maktövertagande"

[Sker under lektionen. Jag kontrollerar att alla arbeten ligger tillgängliga uppe i inlämningsmappen innan lektionen är slut.]

 

 

 

TEMA GEOGRAFI

 

 

 • Vecka 20

Fredag

Demografi/källkritik

[Trender inom demografi i allmänhet och befolkningsökningen i synnerhet, med fokus på hur religionens påverkar utvecklingen.]

 

 

 • Vecka 21

Tisdag

SBD (Ingen undervisning)

Fredag

Etik, inför inlämningen

[Självstudier: jag var sjuk]

 

 

 • Vecka 22

Tisdag

Studiedag (Ingen undervisning)

Fredag

Demografi och kulturgeografi, fallstudie av Vaxholm

 

[Samhällsplaneringen av Vaxholm: gruppuppgift film.]

 

 

 

 • Vecka 23

Tisdag

Transport- och kulturgeografi, fallstudie av Vaxholm

[Samhällsplaneringen av Vaxholm: gruppuppgift kartografi.]

Fredag

Hotet mot tillväxten

[Allt tycks peka mot en lysande framtid, men det finns undantag. Vi lär oss om de verkliga hoten mot framtiden. Dessa är tyvärr i allt väsentligt frånvarande i den Svenska valrörelsen idag.]

 

 

 

 • Vecka 24: AVSLUTNINGSVECKA

Tisdag

Avslutande handledning och dokumentation

Fredag

 AVSLUTNING

 

 

 

 

 

 

Uppgifter

 • SO (Nr 1): "Rättsbegrepp"

 • SO (Nr 2): "Etik, fallstudium plånboken"

 • SO (Nr 3): "Brottsbekämpning" [Hemma]

 • SO (Nr 4): "Personlig ideologi"

 • SO (Nr 5): "Partiprogram skolpolitik"