Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vi gör en tidning

Skapad 2017-09-25 20:07 i Tunaskolan F-6 Papperskorgen
Genom att arbeta med tidningens uppbyggnad och med olika tidningtexter ska eleven utveckla sin förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift och att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.
Grundskola 4 – 6 Svenska
Vi ska under några veckor arbeta med tidningar. Du ska få lära dig hur en tidning är uppbyggd, lära dig ord och begrepp som har med tidningar att göra samt utveckla din förmåga att skriva olika typer av tidningstexter. Du ska också tillsammans med dina klasskompisar göra en skoltidning.

Innehåll

Undervisningens innehåll

Vi kommer att läsa tidningar och diskutera både form och innehåll. Vi kommer att skriva olika typer av tidningstexter, ex reportage, artiklar, notiser och insändare. Du kommer att få lära dig ord och begrepp som ex rubrik, ingress och brödtext.

Du kommer, att ingå i en grupp om ca. 5-6 elever och tillsammans ska ni skapa en skoltidning.

Bedömning

Jag kommer att bedöma innehållet och strukturen i dina texter i tidningen. Jag kommer även att bedöma stavningen, användadet av rätt skiljetecken och språkriktigheten i dina texter.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation
  Sv  C 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet
  Sv  C 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur samt och god språklig variation.
  Sv  A 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
  Sv  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: