👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska i Förskoleklassen

Skapad 2017-09-25 20:20 i Västra Berga skola Helsingborg
Grundskola F Svenska
Under förskoleklassåret arbetar vi med att utveckla barnens språkliga medvetenhet. Genom språklekar vill vi skapa ett intresse för hur vårt språk är uppbyggt av bokstäver, ord och meningar.

Innehåll

Målet med undervisningen är att:

 

 • kunna känna igen och skriva sitt namn.
 • känna igen bokstavsljud.
 • ha kännedom om språkets uppbyggnad med ord, meningar och ljud.
 • kunna lyssna och återberätta genom tal och bild.
 • våga prata i grupp, lyssna på andra och vänta på sin tur.
 • få intresse för bokstäver och det skrivna språket.

 

Så här ska vi arbeta:

 

 • Veckans bokstav (Vi presenterar och arbetar med en ny bokstav varje vecka)
 • Rim och ramsor
 • Meningar och ord
 • Långa och korta ord (tandborste-tåg)
 • Sammansatta ord (hals+duk blir halsduk)
 • Motsatsord (varm-kall)
 • Stavelser ( må-la, ba-ka)
 • Identifiera ljud ( t.ex. första eller sista ljudet i ett ord)
 • Ljuda samman ( s-ö-t blir söt)
 • Dela upp ord i språkljud ( bil blir b-i-l)
 • Tala/ berätta
 • Lyssna (Vi visar hänsyn och lyssnar på varandra)
 • Rita/ lekskriva/ skriva ( Vi gör egna små böcker)
 • Högläsning
 • Spel och lekar
 • Film ( Fem myror är fler än fyra elefanter)

 

 

Viktiga ord och begrepp:

 

 • ljud
 • bokstav
 • ord
 • mening
 • rim
 • sammansatta ord

                                                                                                                                                                                                                              

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Gr lgr11
 • kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Samtala om innehåll och budskap i olika typer av texter.
  Gr lgr11  -
 • Berättande texter, sakprosatexter och texter som kombinerar ord, bild och ljud.
  Gr lgr11  -
 • Bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap.
  Gr lgr11  -
 • Rim, ramsor och andra ordlekar.
  Gr lgr11  -