👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kalla kriget och efterkrigstid

Skapad 2017-09-26 07:55 i Getingeskolan Halmstad
Grundskola F – 9
Maktkampen mellan Sovjetunionen och USA präglar stora delar den politiska situationen efter 1945. Men det är också en period då människan gör stora tekniska framsteg

Innehåll

Under tiden vi arbetar med området så är målsättningen att ni ska lära er:

 

- att få förståelse för vad kalla kriget innebar för människor runt om i världen

- beskriva några av de konflikter som inträffade under tidsperioden och föra ett resonemang krig hur ni tror att befolkningen drabbades av konflikten

- använda olika begrepp kopplade till tidsperioden

- ge exempel på hur stormakterna "tävlade" mot varandra i olika sammanhang

- resonera kring hur kalla kriget slutade och vad de innebär för framtiden

Uppgifter

  • Förberedelser inför gruppdiskussionen

  • Förberedelser inför gruppdiskussion

  • Förberedelse inför gruppdiskussion

  • En konflikt

  • Förberedelse inför gruppdiskussion

Matriser

Efterkrigstiden våren 2016

E
C
A
Kunskaper om
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Att föra resonemang
Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.