Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jä 17/18 Historia åk 9 TP

Skapad 2017-09-26 09:09 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
Romarriket och Medeltid
Grundskola 8 – 9 Historia
Vad hände i Sverige, Europa och i övriga världen mellan 1800-1950? I detta arbetsområde lär du dig bland annat om imperialism, nationalism, världskrigen, allas lika värde och allt annat som påverkar oss än idag.

Innehåll

Mål för elev

redogöra för och se samband mellan olika tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer i historien (t.e.x 1800-tal, världskrigen)

redogöra för olika typer av källor och resonera om hur forskare får fram historisk kunskap,

använda dig av och förklara olika historiska begrepp i dina redogörelser. 

reflektera över din och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv 

 

 

Genomförande

Du kommer att få ta del av genomgångar, arbeta med instuderingsfrågor och andra övningar, arbeta i grupp samt delta i diskussioner. Du kommer även att få visa dina kunskaper på olika förhör, muntliga som skriftliga. Slutklämmen på det hela blir test-NP torsdag v- 48. För mer info om arbetsgång, se GAFE.

 

Bedömning

Du ska kunna

redogöra för tidsperioderna, tex. resonera kring hur de olika tidsperioderna växte fram och utvecklades,

berätta om viktiga personer och hädelser, om politik och migration och reflektera över vad det har spelat för roll för historien och nuet 

jämföra och se samband mellan människors levnadsvillkor och utvecklingslinjer i samhällsstrukturer och ur det har påverkat dagens samhälle 

resonera och jämföra olika källor där du tar ställning till dess trovärdighet

resonera kring hur historia har använts och kan användas för att skapa gemenskap, nationella identiteter samt förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar. 

 

 

Innehåll

Den europeiska dominansen, imperialism och kolonialism.

Nationalism och olika former av demokrati och diktatur i Europa och i andra delar av världen.

De båda världskrigen, deras orsaker och följder. Förtryck, folkfördrivningar och folkmord. Förintelsen och Gulag.

Nationalismen och olika former av demokrati och diktatur i Europa och i andra delar av världen.

Historiska berättelser från skilda delar av världen med skildringar av människors upplevelser av förtryck, till exempel i form av kolonialism, rasism eller totalitär diktatur och motstånd mot detta.

Vad historiska källor kan berätta om människors och gruppers strävan att påverka och förbättra sina egna och andras levnadsvillkor.

Hur historia kan användas för att skapa eller stärka nationella identiteter och gemenskaper

Demokratisering i Sverige. Bildandet av politiska partier, nya folkrörelser, till exempel kvinnorörelsen, och kampen för allmän rösträtt för kvinnor och män. Kontinuitet och förändring i synen på kön, jämställdhet och sexualitet.

Framväxten av det svenska välfärdssamhället. 

 

Mål att sträva mot

  • använda dig av din historiska referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer i historien
  • kritiskt granska, tolka och värdera källor
  • reflektera över din och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv
  • använda dig av och förklara olika begrepp. 

 

Matriser

Hi
Historia 1800 till 1950

--->
--->
--->
Se samband
föra resonemang om orsaker och konsekvenser gällande samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar samt om förintelsen och andra folkmord. har kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter
Du kan berätta om några viktiga händelser under tidsperioden. Du kan resonera för olika samhällsförändringar (t.ex. idén om nationalismen) Du kan berätta om vad som orsakat en händelse och visar vilken/vilka konsekvenserna ledde till (t.ex. Tysklands enande ledde till, eftersom...). enkla och till viss del underbyggda resonemang
Du kan berätta om viktiga händelser under tidsperioden. Du kan resonera utförligt för olika samhällsförändringar (t.ex. idén om nationalismen och vad den har lett till). Du kan berätta i flera led om vad som orsakat en händelse och visar vilken/vilka konsekvenserna ledde till (t.ex. Tysklands enande ledde till, eftersom, vilket i sin tur ledde till... förintelsen....). utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang
Du kan berätta om viktiga händelser under tidsperioden. Du kan resonera mycket utförligt för olika samhällsförändringar (t.ex. idén om nationalismen och vad den har lett till). Du kan berätta i flera led om vad som orsakat en händelse och visar vilken/vilka konsekvenserna ledde till (t.ex. Tysklands enande ledde till, vilket i sin tur ledde till, eftersom, därför att... förintelsen....). välutvecklade och väl underbyggda resonemang
Jämföra
beskriva samband mellan olika tidsperioder gällande kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor. Du använder dig av begrepp i dina beskrivningar
Du kan se samband mellan och jämföra olika tidsperioder - hur olika händelser hänger ihop och hur det påverkar levnadsvillkoren, t.ex. hur franska revolutionen hänger samman med nationalkänslan som i sin tur hänger ihop med första världskriget. enkla
Du kan se samband mellan och jämföra olika tidsperioder - hur t.ex. olika händelser hänger ihop och hur det påverkar levnadsvillkoren, t.ex. hur franska revolutionen hänger samman med nationalkänslan som i sin tur hänger ihop med första världskriget. Du beskriver det i flera led. förhållandevis komplexa
Du kan se samband mellan och jämföra olika tidsperioder - hur t.ex. olika händelser hänger ihop och hur det påverkar levnadsvillkoren, t.ex. hur franska revolutionen hänger samman med nationalkänslan som i sin tur hänger ihop med första världskriget. Du beskriver utförligt i flera led. komplexa
Värdera
föra resonemang gällande hur historia kan användas för olika syften, hur det kan leda till olika uppfattningar i nutiden och vilka konsekvenser det kan få
Du redogör om då och nu om tex. politik och människors levnadsvillkor. Du kan berätta något om hur historien har påverkat nuet, tex. om hur nationalismen eller förintelsen påverkat vårt samhälle idag. enkla och till viss del underbyggda
Du resonerar och reflekterar utförligt om då och nu, tex. om politik och människors levnadsvillkor och om dess följder. Du kan berätta utförligt om hur historien har påverkat nuet, tex. hur nationalismen eller förintelsen påverkat vårt samhälle idag och vilka konsekvenser det har blivit. utvecklade och relativt väl underbyggda
Du resonerar och reflekterar mycket utförligt om då och nu, tex. om politik och människors levnadsvillkor och om dess följder från olika perspektiv. Du kan berätta mycket utförligt om hur historien har påverkat nuet, tex. hur nationalismen eller förintelsen påverkat vårt samhälle idag och vilka konsekvenser det har blivit. välutvecklade och väl underbyggda
Värdera
dra slutsatser genom att använda historiskt källmaterial samt föra resonemang om källors trovärdighet och relevans
Du kan använda historiskt källmaterial och dra slutsatser och resonera kring källornas trovärdighet, t.ex. du visar att historiska händelser, personer och tidsperioder kan framställas på olika sätt beroende på syftet. enkla och till viss del underbyggda
Du kan använda historiskt källmaterial och dra slutsatser och resonera kring källornas trovärdighet, t.ex. du visar att historiska händelser, personer och tidsperioder kan framställas på olika sätt beroende på syfte och perspektiv. Du diskuterar varför det kan skildras olika. utvecklade och relativt väl underbyggda
Du kan använda historiskt källmaterial och dra slutsatser och resonera kring källornas trovärdighet, t.ex. du visar att historiska händelser, personer och tidsperioder kan framställas på olika sätt beroende på syfte och perspektiv. Du diskuterar utförligt varför det kan skildras olika. välutvecklade och väl underbyggda
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: