👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Faktatexter

Skapad 2017-09-26 10:15 i Hjortsbergsskolan Falkenberg
Grundskola 5 Svenska
Vi ska arbeta med att skriva och att läsa faktaktexter. Tillsammans kommer vi att diskutera, analyser, motivera, samtala, läsa och skriva!

Innehåll

Syfte - kunskaper och förmågor som ska utvecklas

Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur man formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter och genom skilda medier. Undervisningen ska även syfta till att eleverna utvecklar förmåga att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra. Eleverna ska även stimuleras till att uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer. Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur man söker och kritiskt värderar information från olika källor.

 

Bedömning - Vad och hur

- Du ska kunna skriva en faktatext med tydlig röd tråd där du har delat in texten i underrubriker och använder dig av ämnesspecifika begrepp. 

- Välja ut fakta du hittat i säkra källor och göra en sammanställning av faktan

- Känna till vad en säker källa är och hur man kan veta om en källa är säker eller ej

- Veta vad det är för skillnad på fakta och åsikt

 

Du kommer att bli bedömd på den faktatext du skriver i slutet på arbetsområdet. 

 

Undervisning och arbetssätt 

Vi kommer att arbeta med att göra tankekartor, jämföra olika källor, diskutera begrepp och hur man använder dem samt arbeta med hur man kan sammanställa fakta och dela in den i underrubriker. 

Vi kommer att blanda genomgångar i helklass, arbete i grupper/par och enskilt arbete. Vi kommer att läsa och skriva flera olika texter för att lägga en grund inför slutuppgiften.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur samt och god språklig variation.
  Sv  A 6
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då välutvecklade resonemang om informationens användbarhet.
  Sv  A 6
 • Sammanställningarna innehåller välutvecklade beskrivningar, egna formuleringar och god användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
  Sv  A 6