👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ke - Har du grepp på begreppen? , år7 (v.41-47)

Skapad 2017-09-26 10:25 i Åsa Gårdsskola 4-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola F – 9 Fysik Kemi
Här kommer vi att repetera och gå igenom en grundkurs i kemi för årskurs 7. Området omfattar först teoretiskt arbete och sedan praktiska laborationer där du kommer koppla samman teori och praktik.

Innehåll

Inledning

Allt i oss själva och vår omvärld är uppbyggt av kemiska ämnen. Kemi handlar om olika ämnen, hur de kan beskrivas och vad som händer med dem när de förändras. All materia består av kemiska ämnen. 

För att kunna ta del av teori inom kemi, kunna följa, förstå och delta i naturvetenskapliga samtal och diskussioner som handlar om kemi är det viktigt att du känner dig trygg med de vanligaste begreppen/centrala orden inom kemi. Att du förstår och själv kan utrycka dina tankar och frågor med hjälp av kemins språk. 

Att du utvecklar en medvetenhet om vilka kemikalier du möter i din vardag samt  hur du ska hantera dem för din egen hälsa och miljöns skull.

 

Metod

Du kommer att jobba mot syftet genom att enskilt få bearbeta nedanstående begrepp. För varje nytt begrepp skriver du ned en förklaring med hjälp av de källor som du eller pedagog valt. Du sparar din begreppslists förslagsvis på 365 i en kemi-mapp. 

Du bearbetar och utvecklar begreppen genom att repetera begreppen på egen hand samt genom att diskutera med feedbackpartner och pedagoger. I din förklaring av begreppen ska du tänka på att ge exempel eller sätta in det i olika sammanhang. 

 

 

v.41 Kemins begrepp

Måndag: 

☐Uppstart kemi, GG LPP

☐ Förkunskaps-koll.

☐ Film: (sli.se) V1784 - Grundämnen och atomer.

 

Onsdag: 

☐ Uppgift 1 (via muntlig genomgång, skriftlig källa.) Gör en ordI/begeppslista och förklara hälften av begreppen

 

v.42 Kemins begrepp / bedömning i kemi.
 
☐ Uppgift 1 (via muntlig genomgång, skriftlig källa.) Gör en ordI/begeppslista och förklara hälften av begreppen
 
 
☐ Repetera de olika begreppen tillsammans med feedbackpartner – använd begreppskorten! 

15min □   15min□   15min□

 

 v.43  Säkerhet i NO-salen och i din vardag/ förhör Kemins begrepp

Repetera de olika begreppen tillsammans med feedbackpartner – använd begreppskorten! 

15min □   

Tisdag: Säkerhet i din vardag

☐ Bearbeta följande texter: "Vår värld består av farliga ämnen", "var försiktig"  på följande sida: Hannas hus  (http://hannashus.se)

☐  Genomför Quiz, samt följ med på tur i Hannas hus och gör uppgifterna.

☐ Uppgift 2

 Onsdag: Säkerhet i NO-salen.

☐ Bearbeta text : digilär- KEMI- kemins metoder och arbetssätt- kemikalier och utrustning.

☐  123- frågor:  digilär- KEMI- kemins metoder och arbetssätt- kemikalier och utrustning.

☐  Genomgång kring säkerhet i NO-sal på Älvsåker.

 

v.44 Novemberlov!

 

v.45  Laborationsrapportsmall / laboration

☐ Muntligt förhör - kemins begrepp. ( tisdag- de sista grupperna)

☐ Säkerhet om brännare.

☐ Planera, genomför, utvärdera - Lab: Var är lågan varmast?

 

 v.46  Laboration (planera, genomföra, utvärdera )

☐ Planera, genomför, utvärdera - Lab: Var är lågan varmast? Obs! Deadline uppgift fredag.

☐ Uppstart lab: "Det är inte magi, utan kemi!"

v.47    Laboration (planera, genomföra, utvärdera )

Tisdag

☐ Planera inför lab. onsdag.

☐  Läs text, gör 123-frågor och quiz,  - Digilär: Kemi - Kemins metoder och arbetssätt- systematiska undersökningar.

Onsdag:

☐  Genomför lab.  "Det är inte magi, utan kemi!"  och dokumentera ert genomförande.

 

v. 48  Laboration (planera, genomföra, utvärdera ), kemiska formler.

Tisdag

☐ Kemiska tecken, balansering av formler. ( gruppuppgift.)

Träna balansering: (välj spel)

phet.colorado.edu/sims/html/balancing-chemical-equations/latest/balancing-chemical-equations_sv.html

 

v. 49  Laboration , balansering av reaktionsformel

☐ Kemiska tecken, balansering av formler. ( gruppuppgift.)

☐  fortsätt med laborationen "Det är inte magi, utan kemi!"  och dokumentera ert genomförande

 

v. 50  Nobel, grundämnen kemiska tecken.

☐  Ett pass utgår på grund av luciafirande.

 

 

 

 

 

Uppgifter

 • KE// Säkerhet i NO-salen

 • Ke// Labrationsrapport - "Var är lågan varmast?"

 • Ke// Laborationsrapport - "Var lyser lågan varmast?"

 • KE// Laboration: Det är inte magi, utan kemi!

 • KE// Säkerhet i NO-salen

 • Nobelpriset 2017

 • KE// Laboration: Det är inte magi, utan kemi!

 • KE// Laboration: Lista ut de okända ämnena!

 • KE// Uppgift 2 : Säkerhet i vardagen.

 • KE// Uppgift 1: Har du grepp på begreppen?

 • KE// Uppgift 3: Säkerhetsregler i NO-salen

 • Laborationsrapport- "Var är lågan varmast?"

Kopplingar till läroplanen

 • visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.
  Gr lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.
  Ke  7-9
 • Fotosyntes och förbränning samt energiomvandlingar i dessa reaktioner.
  Ke  7-9
 • Vanliga kemikalier i hemmet och i samhället, till exempel rengöringsprodukter, kosmetika, färger och bränslen samt hur de påverkar hälsan och miljön.
  Ke  7-9
 • Hur man hanterar kemikalier och brandfarliga ämnen på ett säkert sätt.
  Ke  7-9
 • Gruppering av atomslag ur ett historiskt perspektiv.
  Ke  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Ke  7-9
 • Sambandet mellan kemiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Ke  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  7-9