👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åk 9 - Svenska Nätmobbing/Netikett - HT17

Skapad 2017-09-26 11:07 i Fågelskolan Lunds för- och grundskolor
Ett arbetsområde om nätmobbning och hur lätt det är att skapa och sprida ett rykte. Hur ska man bete sig på nätet egentigen och vad gör man om man blir utsatt?
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk
Ni ska arbeta med material som handlar om mobbning och hur lätt det är att starta och sprida ett rykte. Vad händer med de som är inblandade? Från vilka olika perspektiv kan man se saken? Vem tar ansvar? Hur ska man bete sig på nätet och vart vänder man sig om man blir utsatt? Slutuppgiften är att diskutera kring boken "Gilla hata hora", både skriftligt och muntligt.

Innehåll

* Syfte

Se nedan.

 

* Centralt innehåll

Se nedan.

 

* Undervisningen

- Vi kommer att diskutera ovanstående genom skönlitteratur, kortfilmer, artiklar m.m.

- Du kommer att få göra din röst hörd genom korta skrivuppgifter och muntligt i klassrummet, både i helgrupp och smågrupper. 

 

* Bedömning

Se matris.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  Sv  7-9

Matriser

SvA
Matris Svenska v.34-38 2017

E
C
A
Kommunikativ förmåga
- Du ställer någon enstaka gång frågor. - Du framför en åsikt och förklarar varför. - Du framför en åsikt med något exempel. - --- -------------------------------------------- (Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.)
- Du ställer några gånger frågor. - Du framför åsikter och förklarar varför. - Du framför en åsikt med några exempel. - --- -------------------------------------------- (Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.)
- Du ställer ofta frågor. - Du framför åsikter och förklarar varför. - Du framför en åsikt med några exempel. - Du ser saker ur olika perspektiv. -------------------------------------------- (Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.)
Skriftlig läsförståelse
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse. Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse. Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse. Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda.