👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsförståelse och lässtrategier

Skapad 2017-09-26 12:18 i Aspenässkolan Lerum
Grundskola 4 Svenska
Att kunna läsa och förstå vad man läser är en otroligt viktig kunskap. För att öka läsförståelsen vill vi arbeta med just läsning och läsförståelse av både skönlitterära texter och faktatexter samt träna på flera typer av lässtrategier för att lättare kunna förstå texterna. I samband med läsningen skriver vi också olika typer av texter.

Innehåll

Mål:

Du ska kunna:

 • läsa och förstå olika typer av texter.
 • använda olika lässtrategier.
 • sammanfatta olika typer av texter.
 • reflektera och göra egna kopplingar till texter vi läser och arbetar med.
 • skriva olika typer av texter.

Undervisning:

Du kommer att få:

 • läsa olika typer av texter, både enskilt och i grupp.
 • lyssna då dina lärare läser texter högt och diskutera dessa.
 • läsläxa i en skönlitterär bok som vi i grupp följer upp varje vecka.
 • träna på att använda modellen "Thieves" för att lättare förstå en faktatext.
 • träna på att använda olika strategier för att förbättra din läsförståelse, t.ex venndiagram och berättaransikte.
 • skriva olika typer av texter som hör till det vi läst till exempel brev, faktatext och instruktioner.
 • arbeta med ord och begrepp för att öka din ordförståelse. Detta kommer vi bland annat göra genom att träna på att söka upp ords betydelse genom att använda ordlistor och med hjälp av din chromebook.

 

De viktiga grundstrategierna för läsförståelse är att kunna:

 • förutspå olika händelser.
 • ställa frågor till texten.
 • reda ut oklarheter.
 • förklara svåra ord.
 • sammanfatta innehållet.
 • göra kopplingar till egna erfarenheter eller andra texter du läst.
 • veta vilka tankar texten väcker. 

 

Bedömning:

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

 • förstå lästa texter av olika typer genom samtal vi för samt uppgifter vi gör kopplade till texten.
 • använda olika lässtrategier i samband med vårt arbete kring texter.
 • genom sammanfattningar visa att du förstått texter du läst.
 • reflektera och göra egna kopplingar till texter vi läser och arbetar med.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6