👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Talen 0,1,2 och 3

Skapad 2017-09-26 14:57 i Östervåla skola F-6 Heby
Grundskola 1 Matematik
Vi bekantar oss med antal, räkneord och siffror inom talområdet 0-3.

Innehåll

 

Konkretiserade mål:

Du ska kunna:

 • samband mellan antal och tal.
 • känna till och använda tallinjen.
 • talen 0,1,2 och 3
 • begreppen fler, färre och lika många.
 • förstå tecknen för större än (>) och mindre än (<).
 • förstå likhetstecknets (=) innebörd.

 

Undervisningens innehåll:

Du kommer att få möjlighet att träna på detta genom att:

 • skriva siffrorna 0,1,2 och 3
 • dela upp tal inom talområdet 0-3
 • ringa in rätt siffra kopplat till ett antal.
 • dra streck mellan ett antal och en siffra på tallinjen.
 • jämföra antal med hjälp av begreppen fler, färre och lika många.
 • jämföra antal med hjälp av tecknen <, = och >
 • skriva tecknen <, = och >
 • jämföra antal med hjälp av likhetstecknet.
 • lyssna på berättelser med matematiskt innehåll.
 • delta i samtal och diskussioner under mattelektionerna.
 • titta på en samtalsbild och räkna antal.
 • svara på muntliga huvudräkningsuppgifter som är aktuella till lektionens innehåll.

 

Bedömning:

Det som bedöms är de konkretiserade målen som finns här ovan.

Vi kommer att bedöma:

 • hur du jobbar med dina uppgifter muntligt och skriftligt under lektionerna.
 • hur du klarar den avslutande diagnosen/testet i boken.

 

  Begrepp: större än >, mindre än <, är lika med = 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3