Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

En läsande klass

Skapad 2017-09-26 15:29 i Junibackens skola Ludvika
Grundskola 4 Svenska Svenska som andraspråk
I det här arbetsområdet gäller det att lära sig olika lässtrategier, att veta hur man tolkar texter och kunna ge omdömen om texter och dess innehåll.

Innehåll

LÄSFÖRSTÅELSESTRATEGIER

Vi ska lära oss hur vi använder läsförståelsestrategier för att bli bättre läsare och få mer glädje av de texter vi läser.

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker.

Förankring i kursplanens syfte (Lgr11)

Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva.

I undervisningen ska eleverna möta samt få kunskaper om skönlitteratur från olika tider och skilda delar av världen. Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om olika former av sakprosa.

I mötet med olika typer av texter // ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt språk, den egna identiteten och sin förståelse för omvärlden.

Undervisningen ska bidra till att stärka elevernas medvetenhet om och tilltro till den egna språkliga och kommunikativa förmågan.

Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur man söker och kritiskt värderar information från olika källor.

Centralt innehåll

(årskurs 4-6)

 

·       Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.

·       Att argumentera i olika samtalssituationer.

·       Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.

·       Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.

·       Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.

·       Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

  • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter //. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

 

Arbetssätt och bedömning

Vi arbetar med detta genom lärarledda lektioner, filmvisning, gemensamma samtal och eget arbete. Du visar vad du lär/lärt dig genom att du aktivt deltar i textsamtal och visar att du förstår de skriftliga arbetsuppgifter (arbetsblad) du arbetar med.

 

Detta ska du kunna

Du ska kunna använda de fem olika läsförståelsestrategierna när du läser

olika typer av text:

       att förutsäga (Spågumman)

       att ställa frågor (Reportern)

       att utreda oklarheter (Detektiven)

       att sammanfatta (Cowboyen)

       att se inre bilder (Konstnären)

 

Du ska kunna berätta om innehållet i texten muntligt.

 

Du ska kunna resonera om budskapet i texten och koppla det du läst till egna erfarenheter och åsikter.

 

 


 

 

1
2
3

Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.

Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt.

Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med mycket gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.

Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.

Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till sammanhanget visar eleven god läsförståelse.

Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar eleven mycket god läsförståelse.

Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.

Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett utvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.

Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett välutvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.

Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.

Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet relativt väl.

Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet väl.

 

 

Matriser

Sv SvA
Kunskapskrav svenska 4-6

Ännu inte nått godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Goda kunskaper
Mycket goda kunskaper
LÄSA
Du kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt...
Du kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med gott flyt...
Du kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med mycket gott flyt...
...genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
...genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt fungerande sätt.
...genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt fungerande sätt.
Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar...
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar...
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar...
...med viss koppling till sammanhang...
...med relativt god koppling till sammanhang...
...med god koppling till sammanhang...
...visar du mycket grundläggande läsförståelse.
...visar du god läsförståelse.
...visar du mycket god läsförståelse.
Dessutom kan du, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk...
Dessutom kan du, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk...
Dessutom kan du, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk...
...samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
...samt på ett utvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
...samt på ett välutvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
Dessutom kan du ge enkla omdömen om texters innehåll.
Dessutom kan du ge utvecklade omdömen om texters innehåll.
Dessutom kan du ge välutvecklade omdömen om texters innehåll.
TALA
Du kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
Du kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som relativt väl upprätthåller samtalet.
Du kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som väl upprätthåller samtalet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: