👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsinläning Livet i Bokstavslandet

Skapad 2017-09-26 15:34 i Lönnbergsskolan Nordanstig
Grundskola 1 Svenska som andraspråk Svenska
Vi följer med vännerna Ami, Bruno, Coco och Dani i deras arbete med sin teater.

Innehåll

Kunskapskrav

Du  som elev ska utveckla din förmåga/färdighet att

 • automatisera hela alfabetet, både stora och små bokstäver.
 • bli säker på bokstavsljuden och kunna höra vart i ett ord du hittar dem.
 • kunna ljuda samman bokstavsljuden till ord och få flyt i det du läser.
 • utveckla din läsförståelse.
 • kunna skriva ord och korta texter.
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift

 Arbetssätt

Vi kommer att träna på detta genom att

 • arbetar i arbetsboken Livet i bokstavslandet.
 • läser i läseboken Livet i bokstavslandet och svarar på frågor till texten.
 • tittar på programmet Livet i bokstavslandet.
 • tränar på att forma bokstäver i vår bokstavsbok.
 • lyssnar på berättelser och samtalar om dem tillsammans.
 • göra språklekar/språkövningar

Bedömning

Vi kommer att bedöma din förmåga/färdighet genom att

 • läsa högt för en vuxen
 • visa texter du skrivit
 • visa vad du arbetat med i din arbetsbok
 • delaktigheten på lektionerna

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3