👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kläder/T-shirt

Skapad 2017-09-26 15:38 i Kollaskolan 6-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Du tillverkar en t-shirt där du delvis arbetar med iPad för att få instruktioner.
Grundskola 7 – 9 Slöjd
Du lär dig grunderna i att tillverka kläder genom att framställa en t-shirt. Du arbetar delvis med din iPad där olika moment visas över hur du arbetar. Bilden är från Lära Nära.

Innehåll

 

Syfte

 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets-och miljöaspekter,
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

Centralt innehåll år 7-9

Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker

 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar och hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
 • Arbetsmiljö och ergonomi, till exempel ljudnivå och arbetsställningar.

 

Slöjdens arbetsprocesser

 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
 • Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet.

 

Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer

 • Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.
 • Mode och trender, vad dessa uttryck signalerar och hur de påverkar individen.

 

Slöjden i samhället

 • Olika material och hur de produceras utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

 

Undervisning

Du kommer få kunskap om alla moment som ingår i att tillverka en t-shirt:

-att välja storlek, rita av vald storlek på mönsterpapper, välja tyg och lära dig hur mönsterutlägg görs, du får kunskaper om varför sömsmån behövs och hur det ritas ut.

Du tränar och lär dig att använda olika sömmar som fungerar i trikåtyg.

Du lär om t-shirtens historia.

Du får kunskaper om bomull och trikåtyg, som är materialet du använder, genom att se film.

Du kommer få kunskaper om skillnaden på trikåtyg och vävt tyg.

Du använder iPad parallellt med informationen du får av din lärare som ett stöd för att utföra de olika momenten.

Du skriver regelbundet loggbok och gör en slutlig utvärdering.

Bedömning

En bedömning görs av dina kunskaper där kunskapskraven i slöjdämnet följs. https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/slojd

Du kan tillverka en t-shirt genom att tillämpa alla moment som krävs.

Du kan använda och hantera de textila tekniker, verktyg och redskap som förekommer i ditt arbete.

Du kan arbeta efter muntliga instruktioner från lärare med komplement av dator eller Ipad.

Du skriver loggbok i Ipad.

Du skriver en utvärdering baserad på dina loggboksanteckningar och frågor från läraren.