Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik i förskoleklassen 19/20

Skapad 2017-09-26 16:04 i Hulanskolan Lerum
Grundskola F Matematik

I förskoleklassen arbetar vi mycket med ”vardagsmatematik”. Det handlar om att räkna alla barnen, jämföra stort och litet, prata om idag och igår, något som tunt eller tjockt. Vi har också arbetspass som vi kallar mattelek då vi fokuserar ännu mer på matematik i form av en styrd aktivitet. Vi utgår ifrån mycket klara egenskaper, för att det skall vara tydligt vad det handlar om. Framför allt är det viktigt att alla får en positiv attityd till matematik.

Innehåll

Syfte

Att utveckla intresse och nyfikenhet om matematik och matematikens användning i olika sammanhang.

Utveckla förmågan att använda matematiska begrepp och resonemang för att kommunicera och lösa problem.

Du kommer att utveckla kunskaper när det gäller:

 • Lägesbegrepp
 • Beskriva och jämföra
 • Geometri
 • Att jämföra antal
 • Antal, räkneord och siffra
 • Ordningstal
 • Att bygga en grund för begreppen ”lika många”, ”fler” och ”färre”
 • Att öva på att bilda par
 • Mönster
 • Klassificering och gruppering
 • Tid

Metod

På ett lekfullt sätt utveckla nyfikenhet och lust samt förmågan att leka och lära matematik.

 • Spela spel
 • Lekar
 • Laborativt material
 • Aktivitetsstationer
 • Göra och dokumentera
 • Problemlösningar

Mål

Lgr11

Undervisningen ska ta tillvara elevernas nyfikenhet och ge dem möjlighet att utveckla sitt intresse för matematik och förståelse för hur matematik kan användas i olika situationer. Eleverna ska därför utmanas och stimuleras att använda matematiska begrepp och resonemang för att och lösa problem på olika sätt med olika uttrycksformer samt att utforska och beskriva sin omvärld genom:

 • Enkla matematiska resonemang för att undersöka och reflektera över problemställningar samt olika sätt att lösa problem.
 • Naturliga tal och deras egenskaper och hur de kan användas för att ange antal och ordning. Del av helhet och del av antal.
 • Matematiska begrepp och olika uttrycksformer för att utforska och beskriva rum, läge, form, läge, form, riktning, mönster, tid och förändring.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: