👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kondition utomhus, vecka 41-43

Skapad 2017-09-26 19:37 i Smedingeskolan Norr Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 6 – 7 Idrott och hälsa
Under veckorna 41-43 kommer vi att arbeta med delmålet planera, genomföra och utvärdera. Du ska planera tre lektioner hur du vill arbeta med kondition utomhus. År 7 lämnar in detta på Unikum.

Innehåll

Arbetsprocess och lektionstid

Du kommer att få kunskap genom:

 • Genomgång av konditionsbegreppet 
 • Få kunskap i olika träningsformer inom kondition
 • Lämna in en planering över tre lektioner
 • Samtala om (år 6) och utvärdera (år 7) din planering sista lektionen

På den första lektionen kommer vi tillsammans att diskutera konditionsbegreppet relaterat till hälsa och du kommer att få kunskap i olika konditionsformer. Du kommer också att praktiskt få träna kondition utomhus i slutet på den första lektionen. Till lektion två har du tänkt ut hur du vill träna din egna kondition och styrka.

Senast fredag vecka 41 har du i år 7 lämnat in din planering på Unikum. När det gäller år 6 behöver du inte lämna in en planering utan enbart tänkt ut själva hur du vill lägga upp lektionerna. Du måste tänkt igenom hur du ska lägga upp konditionslektionerna för att kunna samtala den sista lektionen, vilket är ett kunskapskrav.  

Bedömning

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

 • Planera tre lektioner i kondition (enbart år 7) 
 • Kunna en del av konditionsbegreppet samt vilka faktorer som kan inverka positivt och negativt på konditionen
 • Kunna samtala om och utvärdera din planering och ditt genomförande

 

Uppgifter

 • Konditionsplanering, utomhus vecka 41-43

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer.
  Idh  4-6
 • Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.
  Idh  4-6
 • Att sätta upp mål för fysiska aktiviteter, till exempel förbättring av konditionen.
  Idh  7-9
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser och effekter av olika fysiska aktiviteter och träningsformer.
  Idh  7-9
 • Olika definitioner av hälsa, samband mellan rörelse, kost och hälsa och sambandet mellan beroendeframkallande medel och ohälsa.
  Idh  7-9

Matriser

Idh
Kondition, vecka 41-43

Kondition

På väg
E
C
A
Planera, år 7
Du har svårt för att göra en planering för fem lektioner i kondition och styrka utomhus.
Du har lämnat in en planering över fem lektioner i kondition och styrka utomhus samt besvarat övriga frågor.
Du har i din planering besvarat alla frågor och kan förklara varför du tycker som du gör.
Du har i din planering besvarat alla frågor och kan ingående förklara varför du tycker som du gör. Du har även visat att du kan koppla konditionsbegreppet och styrka till olika sammanhang.
Diskutera, år 7
Du har svårt för att diskutera om din planering och ditt genomförande.
Du visar att du har enkla resonemang om din planering och ditt utförande. Du visar på en grundläggande nivå att du kan diskutera din planering och ditt utförande.
Du visar att du har utvecklade resonemang (t.ex. du har egna tankar, förklarar hur) om ditt utförande. Du visar i din utvärdering att du kan förklara och beskriva minst 1 fördel och 1 nackdel med din planering.
Du visar att du har väl utvecklade resonemang (t.ex. du har genomtänka tankar, reflektioner, drar slutsater) om utförandet. Du visar i din utvärdering att du kan förklara och beskriva minst 1 fördel och 1 nackdel med din planering. Du kan även diskutera ingående kring din planering och göra kopplingar till egna erfarenheter.
Samtala, år 6
Du har svårt för att prata med din idrottslärare om det som du har gjort på konditionslektionerna och kan inte koppla det som du gör till hur det påverkar din fysiska aktivitet samt hälsa.
Du kan prata med din idrottslärare om det som du har gjort på konditionslektionerna och kan säga enstaka saker som påverkar din fysiska aktivitet samt hälsa.
Du kan prata med din idrottslärare om det som du har gjort på konditionslektionerna och kan säga några saker som påverkar din fysiska aktivitet samt hälsa både positivt och negativt.
Du kan prata med din idrottslärare om det som du har gjort på konditionslektionerna och kan ingående säga många saker som påverkar din fysiska aktivitet samt hälsa både positivt och negativt.