Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

So år 1

Skapad 2017-09-26 20:56 i Kvarngärdesskolan Uppsala
Här kommer en beskrivning av hur vi kommer att arbeta i SO/till viss del NO under åk 1.
Grundskola 1 SO (år 1-3)
Under årskurs 1 kommer du att ha klassråd, samtala om livsfrågor och regler. Att få en förståelse till vad en demokrati är. Vi ska undersöka varför vi firar våra högtider och vad som står i Barnkonventionen och rita enkla kartor över klassrummet, skolgården, skolvägen, och vår närmiljö. Vi lär oss vilken hjälp vi kan få från samhället och hur vi kan hjälpas åt att vara klimatsmarta.

Innehåll

SO år 1

Jag/Vi

 • Har kunskap om demokratins principer och utvecklar sin förmåga att arbeta i demokratiska former.
 • Respekterar andra människors egenvärde,
 • Tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
 • Kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen.
 • Visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.

Trafiken / närmiljön/ teknik

 • Trafikmärken som vi ser när vi går
 • Cykel
 • Tips i trafiken
 • Reflexer
 • Elevens väg till skolan/ enklare kartor.

Högtider

 • Känna till de traditioner vi har kring religiösa högtider och varför vi firar dem.

Barnkonventionen

 • Känna till några av barns rättigheter och vuxnas skyldigheter i skolan och i hemmet.

Samhällsfunktioner

 • Skola, sjukvård och räddningstjänst. På vilket sätt hjälper de oss.

Vad och hur gör vi?

Vi uppmärksammar individen och hur vi arbetar i grupp.

Vi har regelbundna klassmöten/lektioner då vi diskuterar och beslutar demokratiskt kring gemensamma regler och normer som ska gälla hos oss men även vika normer och lagar som finns i vårt samhälle.

Med hjälp av film, skönlitteratur och berättelser samtalar vi om elevnära livsfrågor.

Vi uppmärksammar FN- dagen då vi pratar om och lär oss kring barnens rättigheter, ”Barnkonventionen” genom samtal, bilder, filmer, litteratur.

Vi uppmärksammar religösa högtider genom film och berättelser.

Vi arbetar med kartor/ritningar över klassrum, skolgård och skolväg i verkliga sammanhang på ett lekfullt sätt.

Genom promenader studerar vi hur trafiken påverkar vår skolväg och lär oss känna igen några trafikskyltar.

Genom att se film, läsa och ev. göra studiebesök lär vi oss om några vanliga samhällsfunktioner..

Vi ser på film, funderar och samtalar om vad som påverkar miljön och vad vi kan göra för att spara på resurser (maten, energi, trafik).

Bedömning:

– Eleven har grundläggande kunskaper om barnets rättigheter, och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.

– Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.

– Eleven kan beskriva hur möten brukar organiseras och genomföras.

– Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.

--Eleven kan berätta om några religiösa högtider, varför de firas och på vilket sätt.

– Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta och rumsliga begrepp.

--Eleven kan beskriva några samhällsfunktioner och vad de gör för oss.

--Eleven kan ge några exempel på hur vi kan leva miljösmart.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  SO
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  SO
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  SO  1-3
 • Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.
  SO  1-3
 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
  SO  1-3
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  1-3
 • Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola.
  SO  1-3
 • Hur möten, till exempel klassråd, organiseras och genomförs.
  SO  1-3
 • Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
  SO  1-3
 • Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror.
  SO  1-3
 • Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.
  SO  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: