👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Inventions

Skapad 2017-09-27 08:37 i Lorensberga 7-9 Ludvika
Ever had a really good idea? What would make life easier? What could make the world a better place? Become an inventor!
Grundskola 9 Engelska
During these few weeks you have learnt and will continue to learn more about famous inventions and how they changed the world. After watching some video clips and reading about famous inventions, it’s your turn to try to become an inventor and come up with something that the world really needs.

Innehåll

Arbetsområde

We work with Unit-3 Inventions in English 9 - Gleerups. 

So far most students have done the Classroom assignment regarding Inventions.  The next assignment  is to come up with an invention of your own (work in pairs). You will design your invention and explain why you plan to invent it. You also need to think about how and where to market it.

Use Google slides for your presentation and Google document to document your ideas and other information.

Finally, you will also discuss and talk about pros and cons of your inventions with another group.

 

How to get started:

1. Brainstorm ideas. Make a list of all the things that interest you.

2. Decide on an idea and document it (what makes it special, what is the purpose of your invention, how and where would you market it, etc).

3. Draw a picture of how your invention will look like.

4. Time for presentation (week 43): present your invention to another group and have a discussion on pros and cons. 

 

 

Bedömning

1. Skriftliga och muntliga presentation och diskussioner.

2. Förmåga att förstå texter (hjälpmedel från internet och Gleerups "Inventions" texter)

3. Förmåga att förstå andra gruppers presentationer. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
  En  7-9
 • Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
  En  7-9
 • Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.
  En  7-9
 • Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  7-9
 • Talad engelska och texter från olika medier.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  7-9
 • Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.
  En  7-9
 • Strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form, innehåll och syfte.
  En  7-9
 • Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
  En  7-9
 • Samtal och diskussioner samt argumentation.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, ta initiativ till nya frågeställningar och ämnesområden samt för att avsluta samtalet.
  En  7-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som uttal, intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad.
  En  7-9

Matriser

En
Inventions

E
C
A
Talförmåga/diskussion
Jag kan hålla mig till uppgiften. Jag pratar på engelska med de andra i gruppen. Jag kan formulera mig enkelt och begripligt så att de andra förstår mig. Jag gör en del grammatiska fel, men det går att förstå vad jag menar. Jag kan berätta om och motivera mina åsikter. Mina meningar är korta och enkla.
Jag försöker hjälpa de andra i gruppen genom att ställa frågor. Jag försöker att variera mitt språk och förklara mina åsikter. Jag säger lite längre meningar. Jag kan uttrycka mig grammatiskt korrekt, men jag gör det inte alltid. Jag formulerar mig tydligt och med visst flyt.
Jag är en ledare i min grupp, jag hjälper de andra genom att ställa frågor, förklara och ge exempel. När jag berättar om mina åsikter kan jag motivera, diskutera och argumentera för dem. Jag formulerar mig varierat och det mesta som jag säger är grammatiskt korrekt. Jag pratar tydligt och med flyt.
Skriftlig förmåga
Jag kan skriva en enkel text med sammanhang. Jag använder vardagliga ord och fraser- Innehållet är ganska kortfattat, men kan bli intresseväckande, personligt och delvis utvecklat. Jag använder mig av enkelt ordförråd men försöker variera mig. Jag gör stavfel eller grammatikfel som kan störa förståelsen.
Jag kan skriva en text om ett specifikt ämne med detaljer. Innehållet är intressant och informativt. Jag förklarar och ger exempel. Jag väljer ord som gör texten lätt att läsa och förstå. Jag använder mig av ett ganska varierat ordförråd. Jag strävar efter en varierad meningsbyggnad. Jag gör få stav- och grammatikfel och de stör inte förståelsen av texten.
Jag kan skriva en text som är innehållsrik och intressant. Jag beskriver, förklarar, diskuterar, jämför och ger exempel. Jag har ett varierat och stort ordförråd med engelska uttryck som jag använder mig av. Jag använder mig av en varierad meningsbyggnad, den är korrekt och jag gör få eller inga stav- och grammatikfel.
Läsförmåga
Jag kan läsa olika typer av text och förstå det mesta av innehållet. Jag förstår till stor del sammanhanget men kan missa detaljer.
Jag kan läsa olika typer av text och förstå vad de handlar om. Jag förstår sammanhanget i texten och de flesta detaljer. Jag kan använda mig av informationen i texten för att dra egna slutsatser.
Jag kan läsa olika typer av texter och förstå dem till fullo. Jag förstår både sammanhang och detaljer. Jag kan använda mig av den information jag fått genom texten till att dra egna slutsatser.
Hörförmåga
Jag kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i mindre grupp .
Jag kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.
Jag kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.
Arbete under lektion
Jag planerar min tid och är aktiv under lektioner.
Förutom E-nivå har jag även hunnit med att dokumentera en bra presentationen. Jag har förstått vad jag arbetat med.
Förutom C-nivå så väljer jag att arbeta med uppgifter som utmanar mig och utvecklar mina kunskaper.