Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Pippi

Skapad 2017-09-27 09:25 i Ängalyckans förskola Halmstad
Halmstads mall för Gemensam pedagogisk planering i förskolan (GPP)
Förskola
Ett tema där Pippi Långstrump och hennes vänner kommer med spännande och roliga uppdrag inom framförallt matematik.

Innehåll

Varför?

Utifrån förra årets kvalitetsberättelse behöver vi pedagoger tillsammans med barnen göra dem medvetna om sitt eget lärande, att de får syn på sitt eget lärande.

Vi vill utveckla lärloggarna på Unikum för att barn och vårdnadshavare tillsammans ska kunna följa barnets lärande och utveckling samt ge vårdnadshavarna möjlighet att bli mer delaktiga i förskolans arbete i teman och projekt.

Vi vill ge barnen möjlighet att utvecklas inom språk och kommunikation genom att arbeta i olika gruppkonstellationer och framförallt i mindre grupper för att ge dem ökat talutrymme.Vi uppmuntrar barnen att våga berätta inför gruppen. Vi arbetar med skriftspråket på ett medvetet sätt där vi uppmuntrar barnen att skriva och att lära sig bokstäver. Vi vill visa på att det vi skriver har betydelse.

Syfte/Mål

Vi valde Pippi som en röd tråd för vårt tema för att hon är en välkänd figur för både barn och vuxna. Hon är en figur som har många olika egenskaper plus att hon är busig, full med roliga upptåg men även lite mindre bra idéer som vi behöver hjälpa henne med (tex inte gå i skolan). Med hjälp av Pippi och de andra karaktärerna kan vi få in de olika ämnesområden som vi valt att arbeta med samt de mål vi valt ur läroplanen.

För barnen

Vi vill väcka barnens intresse för framförallt matematik men även naturvetenskap. Vi vill göra barnen uppmärksamma på all matematik vi har runt omkring oss i vardagen som i leken, ute på gården, vid måltiderna mm. Barnen kommer genom olika uppdrag få möjlighet att utveckla sin matematiska förståelse, komma i kontakt med matematiska begrepp samt problemlösning. Vi vill involvera språket samt utöka barnens begreppsförråd. Vi vill att de ska få uppleva med olika sinnen och skapa med olika material. Vi vill även att barnen ska utveckla sin sociala kompetens genom att lära sig hur man är mot varandra samt hur man är en bra kompis.

För pedagogerna

Arbeta med temat och utforma uppdragen på ett sådant sätt att barnen blir nyfikna och intresserade. Planera aktiviteter där barnen får möjlighet att utveckla sitt matematiska kunnande. Ta vara på och lyfta matematiken som vi har runt omkring oss i vardagen.

Prioriterade mål utifrån Normer och värden 2:1

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar 

öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar

Prioriterade mål utifrån Utveckling och lärande 2:2

Förskolan ska sträva efter att varje barn

Utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära

utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama

utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar

utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen

Prioriterade mål utifrån Barns inflytande 2:3

Förskolan ska sträva efter att varje barn

utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö

Planera och genomföra

Vi arbetar med temat under hela dagen både ute och inne. Vi kommer vara mycket ute i skogen och använda naturmaterial som pinnar, stenar, löv, ekollon till olika matematiska uppdrag. Vi arbetar i olika gruppkonstellationer, hela gruppen tillsammans men framförallt i mindre grupper. Vårt material ska vara tillgängligt och stå framme på ett inbjudande sätt. Vi kommer att involvera föräldrarna bland annat genom att barnen kommer få uppdrag att göra hemma. 

Uppföljning, utvärdering och utveckling

Temat dokumenteras och utvärderas kontinuerligt i GPP:n.

 
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: