👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa åk 1

Skapad 2017-09-27 09:31 i Blötbergets skola Ludvika
I kursen idrott och hälsa kommer vi att jobba med att utveckla förmågor och kunskaper för att kunna röra sig i olika sammanhang. Genom lekar, aktiviteter och spel tränar vi motoriska grundformer (ex springa, hoppa, krypa, stödja och hänga). Vi kommer även att lära oss om säkerhet och hänsynstagande, både till naturen (allemansrätten) och gentemot varandra (ex följa regler och samarbeta). Under vårkanten övas färdigheter i "att orientera sig" i kända miljöer med hjälp av enkla kartor samt förstå kartors uppbyggnad.
Grundskola 1 – 3 Idrott och hälsa
Planering för idrott och hälsa åk 1.

Innehåll

Vad skall vi lära oss(Syfte)?

Hur skall vi lära oss detta?

 • Genom att delta i lektionernas olika aktiviteter

 • Instruktioner och genomgångar

 • Övningar/fysisk aktivitet (lekar, spel, etc.) såväl inomhus som i naturmiljö under olika årstider

 • Samtal

 • Feedback

Hur får jag visa vad jag kan?

 • Aktivt deltagande på lektionerna
 • Genomföra de olika momenten för rörelse,friluftsliv och utevistelse
 • Reflektioner (diskutera, prata om aktiviteten/upplevelsen, allemansrätt etc.)
 • Visa hänsyn och agera på ett säkert sätt i samband med lekar och spel.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  Idh  1-3
 • Enkla lekar och danser och deras regler.
  Idh  1-3
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  Idh  1-3
 • Lekar och rörelser i vatten. Att balansera, flyta och simma i mag- och ryggläge.
  Idh  1-3
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.
  Idh  1-3
 • Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver rumsuppfattning.
  Idh  1-3
 • Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.
  Idh  1-3
 • Allemansrättens grunder.
  Idh  1-3
 • Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.
  Idh  1-3

Matriser

Idh
Vad som kommer att bedömas

Rörelse

Nivå 3
Nivå 2
Nivå 1
Förmåga att delta i lekar, spel och idrotter som innefattar grovmotoriska grundformer i olika miljöer.
 • Idh
 • Idh
Du har väldigt god förmåga att delta i enkla lekar, spel och idrotter som innefattar grovmotoriska rörelser inomhus och utomhus.
Du har god förmåga att delta i enkla lekar, spel och idrotter som innefattar grovmotoriska rörelser inomhus och utomhus.
Du behöver delta mer aktivt för att kunna utveckla din förmåga att utföra sammansatta grovmotoriska rörelser i lekar, spel och idrotter.
Förmåga att variera och anpassa rörelser till aktiviteten.
 • Idh
 • Idh
Du deltar aktivt och kan anpassa dina rörelser på ett bra sätt till aktiviteten.
Du deltar aktivt och kan till viss del anpassa dina rörelser till aktiviteten.
Du behöver delta mer aktivt för att kunna utveckla dina fysiska förmågor.
Förmåga att anpassa rörelser till takt och rytm i lekar, danser och rörelser.
 • Idh
Du deltar aktivt och kan anpassa dina rörelser väl till takt och rytm i musik.
Du deltar aktivt och kan till viss del anpassa dina rörelser till takt och rytm i musik.
Du behöver delta mer aktivt för att kunna utveckla dina fysiska förmågor att röra dig i rytmiskt till musik.
Förmåga att röra sig i vatten genom att balansera, flyta och simma i mag - och ryggläge.
 • Idh
 • Idh
Du kan flyta och simma i mag- och ryggläge.
Du kan flyta och simma i mag- och ryggläge.
Du har inte visat att du kan flyta och simma i mag- och ryggläge och behöver fortsätta träna rörelseförmåga i vatten.

Hälsa och livsstil

Nivå 3
Nivå 2
Nivå 1
Förmåga att samtala om den egna upplevelsen av lek, hälsa, natur och utevistelse.
 • Idh
Du har god kunskap om ord och begrepp och deltar aktivt i samtal.
Du har viss kunskap om ord och begrepp men behöver delta mer aktivt i samtal.
Du har ännu inte visat att du har kunskap om ord och begrepp och du behöver delta mer aktivt i samtal.
Förmåga att delta på ett säkert sätt och visa hänsyn vid lek, spel och idrotter.
 • Idh
 • Idh
Du kan delta på ett säkert sätt, och ta hänsyn till dina kamrater.
Du kan till viss del delta på ett säkert sätt, och till viss del ta hänsyn till dina kamrater.
Du har ännu inte visat kunskap att delta på ett säkert sätt, och ta hänsyn till dina kamrater.

Friluftsliv och utevistelse

Nivå 3
Nivå 2
Nivå 1
Förmåga att orientera i närmiljö med enkla kartor.
 • Idh
 • Idh
Du kan orientera dig i kända miljöer med hjälp av kartor och du har kunskap om kartors uppbyggnad och symboler.
Du kan till viss del orientera dig i kända miljöer med hjälp av kartor. Du förstår till viss del kartors uppbyggnad och symboler.
Du har inte visat kunskap i att orientera dig i kända miljöer och du behöver träna mer på att förstå kartors uppbyggnad och symboler.
Förmåga att delta i lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.
 • Idh
 • Idh
Du deltar i lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider, och anpassar dig väl till plats och väder.
Du deltar i lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider, och anpassar dig till viss del till plats och väder.
Du behöver delta mer aktivt i lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.
Förståelse för rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
 • Idh
Du har god kunskap om allemansrätten och kan använda dig av denna i praktiken.
Du har viss kunskap om allemansrätten.
Du har ännu inte visat att du har kunskap om allemansrätten.
Förmåga att utföra träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelse på ett säkerhet och hänsynstagande sätt.
 • Idh
 • Idh
Du har god kunskap om att delta på ett säkert sätt med hänsyn till dina kamrater vid natur- och utevistelse.
Du har viss kunskap om att delta på ett säkert sätt med hänsyn till dina kamrater vid natur- och utevistelse.
Du har inte visat kunskap om att delta på ett säkert sätt med hänsyn till dina kamrater vid natur- och utevistelse.