Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Livsfrågor och identitet

Skapad 2017-09-27 10:55 i Öjersjö Brunn Partille
Grundsärskola 6 – 9 Svenska Samhällsorienterande ämnen
Vem är jag? Vem vill jag vara? Människans identitet förändras och skapas under livet och påverkas av var vi växer upp och vilka vi umgås med. Exempel på vad som formar en människas identitet är kön, sexuell läggning, etnicitet, religion eller livsåskådning. Här är livsfrågorna viktiga, tex vad som är viktigt i livet, livets mening, vad som är rätt/fel eller ont/gott. Vi kommer diskutera identitet och livsfrågor utifrån oss själva men också göra en jämförelse med Esmat som växer upp i Afghanistan och som flyr till Sverige.

Innehåll

Det här ska du få lära dig:

Identitet -

Vad är egentligen identitet och vad är det som påverkar en människas identitet? (Kön,namn,medborgare,familj,sexuell läggning,intressen,egenskaper,religion,klädstil,värderingar,drömmar,viktiga händelser i sitt liv).

Du kommer få fundera över din egen identitet; vem är du och vad tycker du är viktigt? Vad tycker du är rätt/fel (värderingar)?

Barnkonventionen - 

Vad står i barnkonventionen om identitet?

Flyktingar - 

Vi kommer läsa om Esmat som flyr från Afghanistan. Du kommer lära dig om hur livet som flykting kan se ut och hur det kan vara att växa upp i Afghanistan för att sedan tvingas fly. 

  

 

Så här ska vi jobba:

 - Övningar där vi beskriver yttre och inre egenskaper hos oss själva, klasskamrater och Esmat

- Värderingsövningar (heta stolen, 4 hörn, gruppdiskussioner)

- Filmer från sli.se om identitet

- Individuella uppgifter där man funderar och svarar på frågor kopplat till sig själv och ens intressen, styrkor, drömmar och värderingar. Vi utgår från boken "Vem är jag?" av Birgitta Andersson

- Högläsning och boksamtal med boken "Jag är en pojke med tur" av Monica Zak. 

- Jämförelse mellan mitt liv och Esmats liv och förutsättningar. Vad påverkar en människa? 

- Vi läser vad som står i barnkonventionen om identitet.

Så här visar du vad du kan:

1. Hur du resonerar om vad som påverkar en människas identitet (SO)

2. Hur du använder kartan för att visa var Afghanistan och Syrien ligger (SO)

3. Hur du beskriver och reflekterar över barnkonventionen och vad som står om identitet (SO). 

4. Hur du använder dig av centrala begrepp inom området kopplat till identitet (ex identitet, kön, sexuell läggning, värdering, åsikt, egenskap) (SO)

5. Hur du resonerar om handling och budskap i boken "Jag är en pojke med tur" (Sv, Sva)

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • jämföra och reflektera över kristendomen, andra religioner och andra livsåskådningar,
  SO
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  SO
 • bearbeta innehållet i litteratur, bilder, film, teater, drama och andra medier, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Livsfrågor som är betydelsefulla för eleven. Identitet och identitetsskapande i relation till kön, sexualitet och livsstil.
  SO  7-9
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
  SO  7-9
 • Hur livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i olika religioner och andra livsåskådningar.
  SO  7-9
 • Vilken betydelse religioner och andra livsåskådningar kan ha för människors identiteter och livsstilar.
  SO  7-9
 • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen samt diskrimineringsgrunderna i svensk lag.
  SO  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor i olika medier.
  SO  7-9
 • Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på länder och platser i Europa och övriga världen, som är betydelsefulla för eleven.
  SO  7-9
 • Ord, begrepp och symboler inom de samhällsorienterande ämnena för att till exempel samtala om samhällsfrågor och utvärdera arbetsprocesser.
  SO  7-9
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga: skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Några barn- och ungdomsförfattare.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven samtala om olika livsfrågor genom att bidra till att framföra och bemöta åsikter samt resonera om vad religion och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
  SO  E 9
 • Eleven kan medverka i att använda kartor och andra källor för att visa på kontinenter och världshav samt platser och länder med betydelse för eleven.
  SO  E 9
 • Eleven kan också medverka i att beskriva politiska val och styrelsesätt i Sverige, mänskliga rättigheter och diskrimineringsgrunder.
  SO  E 9
 • Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om samhällsfrågor, i egna frågor och vid bidrag till omdömen om olika arbetsprocesser.
  SO  E 9
 • Dessutom kan eleven samtala om olika livsfrågor genom att framföra och bemöta åsikter på ett delvis fungerande sätt och föra enkla resonemang om vad religion och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
  SO  C 9
 • Eleven kan på ett delvis fungerande sätt använda kartor och andra källor för att visa på kontinenter och världshav samt platser och länder med betydelse för eleven.
  SO  C 9
 • Eleven kan också på ett delvis fungerande sätt beskriva politiska val och styrelsesätt i Sverige, mänskliga rättigheter och diskrimineringsgrunder.
  SO  C 9
 • Eleven kan använda många ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett delvis ändamålsenligt sätt i resonemang om samhällsfrågor, i egna frågor och i enkla omdömen om olika arbetsprocesser.
  SO  C 9
 • Dessutom kan eleven samtala om olika livsfrågor genom att framföra och bemöta åsikter på ett väl fungerande sätt och föra välutvecklade resonemang om vad religion och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
  SO  A 9
 • Eleven kan på ett väl fungerande sätt använda kartor och andra källor för att visa på kontinenter och världshav samt platser och länder med betydelse för eleven.
  SO  A 9
 • Eleven kan också på ett väl fungerande sätt beskriva politiska val och styrelsesätt i Sverige, rättssystem, mänskliga rättigheter och diskrimineringsgrunder.
  SO  A 9
 • Eleven kan använda många ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett ändamålsenligt sätt i resonemang om samhällsfrågor, i egna frågor och i välutvecklade omdömen om olika arbetsprocesser.
  SO  A 9
 • Eleven kan också bidra till resonemang om budskap och handling i olika typer av berättade texter och filmer från olika tider och kulturer.
  Sv  E 9
 • Eleven kan också föra enkla resonemang om budskap och handling i olika typer av berättade texter och filmer från olika tider och kulturer.
  Sv  C 9
 • Eleven kan också föra välutvecklade resonemang om budskap och handling i olika typer av berättade texter och filmer från olika tider och kulturer.
  Sv  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: