Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO miljö

Skapad 2017-09-27 11:01 i Snöstorpsskolan Halmstad
Grundskola 5 Geografi Samhällskunskap SO (år 1-3)
Det är en sak att läsa om miljö t ex i en bok, och en helt annan att faktiskt förändra sin livsstil på riktigt. Hur ska det gå till, egentligen? När något känns för stort eller svårt, är det lätt att ge upp innan man ens hunnit köpa det första ekologiska äpplet eller sorterat de första glasburkarna. Då gäller det att komma ihåg vad alla modiga bergsbestigare vet: Alla resor börjar med ett enda litet steg

Innehåll

Våra mål

Du ska:

- kunna samtala om och diskutera frågor som rör ekologisk hållbarhet och miljö.

- veta hur man kan göra medvetna miljöval genom att t.ex. välja produkter som är miljömärkta och välja miljövänliga transportmedel.

Så här arbetar vi

 

Vi kommer att:

 • Titta på film
 • Diskutera
 • Göra undersökningar
 • Arbeta i grupper
 • Ta oss till och från skolan på ett miljövänligt sätt

Bedömning

Du visar att du når målen genom att:

Godtagbara kunskaper

- delta i klassens diskussioner.
- bidra till gruppens arbete.
- kunna förklara några olika begrepp och hur vårt nuvarande levnadssätt påverkar miljön.

 

Mer än godtagbara kunskaper

- föra diskussionerna framåt.
- kunna använda och förklara några olika begrepp och hur vårt nuvarande levnadssätt påverkar miljön.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  Ge
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.
  Ge  4-6
 • Det offentligas ekonomi. Vad skatter är och vad kommuner, landsting och stat använder skattepengarna till.
  Sh  4-6
 • Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.
  Sh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.
  Ge  C 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: