👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nordiska kompositörer

Skapad 2017-09-27 11:49 i Gylle skola Borlänge
Grundskola 4 – 5 Musik
Du kommer att få lära dig en kompositör från varje nordiskt land och sånger från våra nordiska länder.

Innehåll

 

Tidsplan

 

 • 7 veckor

 

Mål

 

 • Lära er namnet och från vilket land kompositören kommer ifrån.

 • Känna igen musiken som de nordiska kompositörerna skrivit.

 • Lära er de nordiska sångerna.

  • Per spelman
  • Simma and från blå fjärdar
  • Hönsafötter
  • Spoven piper


Arbetssätt, metod och material

 

 • Varje vecka presenteras en ny nordisk kompositör och vi lyssnar på musik som kompositören skrivit. Vid några tillfällen målar vi till musiklyssningen. Ni får lära er om kompositörens härkomst, bakgrund och kända verk. Veckan efter repeteras kompositören och ni får en text som handlar om kompositören som vi gemensamt läser.

 • Ni får även varje vecka lära er en sång från varje nordiskt land. Vi sjunger sångerna gemensamt till komp från pianot, gitarren eller till inspelad musik. Sångerna lärs ut på gehör eller efter ett notblad.

 

Bedömning


 • Eleverna bedöms under arbetsområdets gång, att man deltar i sången, lyssnar aktivt under lektionerna och lyssnar på musiken och funderar över sin känslomässiga respons på musiken som man överför i ord en bild.

 • Prov i de nordiska kompositörerna.

 

Uppgifter

 • Prov i Nordiska kompositörer

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform i olika genrer.
  Mu  4-6
 • Imitation och improvisation med röst och instrument, rytmer och toner.
  Mu  4-6
 • Rösten som instrument för olika vokala uttryck, till exempel sång, jojk och rap.
  Mu  4-6
 • Musik till sammans med bild, text och dans. Hur olika estetiska uttryck kan samspela.
  Mu  4-6
 • Konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika kulturer och deras musikaliska karaktärsdrag.
  Mu  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i gemensam sång och följer då i någon mån rytm och tonhöjd.
  Mu  E 6
 • Eleven kan även uttrycka sig på ett enkelt sätt om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
  Mu  E 6
 • Dessutom kan eleven med viss säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer.
  Mu  E 6

Matriser

Mu
Prov i nordiska kompositörer

Prov i nordiska kompositörer

 • Mu   analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
 • Mu  4-6   Konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika kulturer och deras musikaliska karaktärsdrag.
 • Mu  E 6   Dessutom kan eleven med viss säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer.
Underkänd
Godkänd