Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nordisk mytologi

Skapad 2017-09-27 12:16 i Pilevallskolan F-9 Trelleborg
Nordisk mytologi
Grundskola F – 3 Svenska Svenska som andraspråk SO (år 1-3)
Du ska få lära dig om vilka gudar man trodde på för länge sedan i Sverige.

Innehåll

Bedömning:
Muntlig redovisning.

Skriftligt test om ursprunget till våra veckodagars namn.

Tidsplan / Lektionsplanering:
v.41-45

1. film: ( UR-skola), Gudar och badkar. Arbetsblad från SO-boken s.168.

2.  film: Odens rike:Skapelsen. (SLI) Parabete om olika Fornnordiska gudar.

3. Parabete. Redovisning.

Språkmål:
Muntligt berättande. Kunna skriva med tydlig handstil.

Begreppslista:
myter

gudasagor

asagudar

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi och hur man kan se på dem i vår egen tid.
  Re  1-3
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3
 • Skillnader mellan tal- och skriftspråk, till exempel att talet kan förstärkas genom röstläge och kroppsspråk.
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln, samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.
  SO   3

Matriser

Sv SO SvA
Nordisk mytologi

Insats krävs
Grundläggande kunskaper
Utvecklade kunskaper
Bedömning
 • Sv   3
 • SvA   3
 • SO   3
Du kan berätta minst tre saker om en fornnordisk gud.
Du kan berätta minst sex saker om en fornnordisk gud.
Ny aspekt
 • Sv   3
 • SvA   3
Du kan skriva och berätta om hur minst fyra av våra veckodagar har fått sina namn.
Du kan skriva och berätta om hur alla våra veckodagar har fått sina namn.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: