👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Multiplikation & division

Skapad 2017-09-27 15:16 i Harbo skola F-6 Heby
Vad står de olika siffrorna för, ändras de tillsammans med andra tal och om man flyttar dem?
Grundskola 3 Matematik
På vilket sätt hänger de olika räknesätten ihop? Hur kan 3+3+3 vara samma sak som 3 gånger 3. Och hur kan man använda multiplikation när man räknar division? Det kommer vi ta reda på i det här området.

Innehåll

Syfte med arbetsområdet

Du ska utveckla förmågan att:

 • förstå vad tal och siffror är
 • förstå hur de påverkar varandra
 • förstå hur siffran påverkas beroende på var i talet den står
 • förstå hur man kan dela upp ett tal
 • diskutera tillsammans med andra om olika lösningar

Konkretisering av mål

Du kommer att:

 • spela spel
 • göra övningar tillsammans, både inne och ute
 • få arbeta med penna och papper
 • jobba på Ipad
 • diskutera olika lösningar
 • förklara hur du hur har tänkt

Arbetssätt

Du kommer att jobba:

 • i par och i mindre grupp
 • enskilt

Bedömning

Jag kommer att bedöma

 • hur du kan förstår hur du olika räknesätten hör ihop
 • hur du kan använda dina kunskaper
 • hur du deltar i samtal och diskussioner kring olika lösningar

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma   3